خانه » ارزش افزوده پتروشیمی » سیاست و همچنین خط مشی توسعه پتروشیمی امیرکبیر در ۲ حوزه محصول و همچنین کاتالیست

سیاست و همچنین خط مشی توسعه پتروشیمی امیرکبیر در ۲ حوزه محصول و همچنین کاتالیست

سیاست و همچنین خط مشی توسعه پتروشیمی امیرکبیر در ۲ حوزه محصول و همچنین کاتالیست

|سیاست و همچنین خط مشی توسعه پتروشیمی امیرکبیر در ۲ حوزه محصول و همچنین کاتالیست از پتروشیمی|

عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: ریاست اداره بررسی و همچنین توسعه شرکت پتروشیمی امیرکبیر گفت: با تجهیز و همچنین پیاده سازی و راه اندازی راکتور آزمایشگاهی پلیمریزاسیون شرکت، موفق به توسعه یک محصول دیگر پلی اتیلن، تست کاتالیست های جدید و همچنین مقایسه عملکرد کاتالیست ها و همچنین گردآوری دانش ساخت تعدادی از کاتالیست های تجاری رایج و همچنین رواج پیدا کرده در تولید پلی اتیلن شدیم که از مزایای اجرای آن پروژه بود.

عباس رحمتی به معرفی اجمالی تولیدات شرکت پرداخت و همچنین اظهار داشت: شرکت پتروشیمی امیرکبیر با دارا بودن سه واحد تولید پلی اتیلن سنگین، پلی اتیلن سبک و همچنین پلی اتیلن سبک خطی یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات پلی اتیلن در کشور می باشد که توانایی تولید هر سه نوع پلی اتیلن را داراست، محصولات پلی اتیلن تولیدی با توجه به کاربرد، شامل مزایا و خاصیت های فیزیکی و همچنین شیمیایی و همچنین فرآیند پذیری متفاوتی خواهند بود.

او همچنین افزود: مزایا و خاصیت های مورد مستلزم و نیاز با تغییر در پارامترهای فرآیند مانند دما، فشار و همچنین مقدار و اندازه و میزان و همچنین غلظت مونومر و همچنین کومونومر در راکتورهای پلیمریزاسیون و همچنین همچنین نوع و همچنین مقدار و اندازه و میزان کاتالیست و همچنین کوکاتالیست ها به کار رفته، حاصل می شوند، شرکت پتروشیمی امیرکبیر دانش فنی و همچنین تکنولوژی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت تولید گستره ای از محصولات پلی اتیلن با کاربرد های متنوع و گوناگون و مختلف را خریداری نموده می باشد ولی با پیشرفت های تکنولوژی در عرصه تولید پلی اتیلن، دامنه کاربرد پلی اتیلن گسترش یافته می باشد.

ارتباط و رابطه متقابل توسعه کاتالیست و همچنین محصول

ریاست بررسی و همچنین توسعه شرکت پتروشیمی امیرکبیر با گفتن آنکه پیشرفت های تکنولوژی را می قدرت بطور کلی در دو حوزه توسعه محصول و همچنین توسعه کاتالیست، دسته بندی نمود، خاطرنشان کرد: توسعه محصول عمدتاً از طریق تغییر در پارامترهای فرآیندی و همچنین نوع  و همچنین مقدار و اندازه و میزان کومونومر و همچنین مودیفایر و همچنین مواد افزودنی و همچنین با بهره بری و استفاده از کاتالیست های موجود صورت می گیرد، توسعه کاتالیست نیز با اعمال تغییرات در پارامترهای فرآیندی مانند دما، مقدار و اندازه و میزان و همچنین نسبت مواد ابتدایی و اولیه  و همچنین نوع پایه کاتالیست در زمان ساخت صورت می گیرد، البته آن دوحوزه کاملاً با هم مرتبط خواهند بود و همچنین پیشرفتهای حاصل از هرحوزه بر حوزه دیگر تأثیرگذار می باشد.

رحمتی اضافه کرد: گاهی توسعه یک محصول مستلزم و نیاز به یک کاتالیست جدید را ساخته یا ایجاد کرده و همچنین گاهی توسعه یک کاتالیست جدید منجر به تولید و همچنین توسعه محصول جدیدتر شده می باشد.

او همچنین در قسمت و بخش غیره ای از صحبت های خود به سیاست و همچنین خط مشی آن اداره اشاره کرد و همچنین گفت: ریاست پیشین اداره بررسی و همچنین توسعه شرکت پتروشیمی امیرکبیر خانم مهندس دویرجاوی، سیاست و همچنین خط مشی توسعه در دو حوزه محصول و همچنین کاتالیست را در دوره تصدی بر آن اداره مشخص کردن نموده و همچنین فعالیت های اداره بررسی و همچنین توسعه را به آن مسیر سوق دادند که منجر به انجام اقدامات مفید و همچنین مؤثری در همین راستا شد.

ریاست بررسی و همچنین توسعه شرکت پتروشیمی امیرکبیر در ادامه عنوان کرد: اولین گام در آن جهت، انجام بررسی کردن ها و همچنین تهیه پروپوزال جهت توسعه محصولات پلی اتیلن و همچنین همچنین کاتالیست بود. بعد از آن هم برنامه جذاب و جالب و خوب ای جهت توسعه یک محصول جدید پلی اتیلن سنگین قابل تولید در فرآیند Hostalen تهیه شد. با توجه به عدم وجود پایلوت و همچنین راکتور پلیمریزاسیون مناسب در مقیاس آزمایشگاهی در شرکت، انجام آن کار با همکاری یکی از پژوهشگاه های معتبر کشور از مهرماه سال۱۳۹۷ شروع شد و همچنین هم اکنون مراحل اجرائی پروژه در حال انجام می باشد.

او همچنین ادامه داد: در طی مذاکراتی که با مراکز پژوهشی کشور جهت توسعه محصول صورت گرفت مشخص شد که یکی از معظلات و مسائل و مشکلات مراکز پژوهشی تهیه مواد ابتدایی و اولیه مانند اتیلن، ۱-بوتن، کاتالیست، نیتروژن، حلال و همچنین … با خلوص مناسب بود که باعث کند شدن سرعت پیشرفت پروژه های توسعه محصول و همچنین کاتالیست می شوند. با توجه به سهل الوصول بودن آن مواد ابتدایی و اولیه در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، وجود پایلوت وراکتور پلیمریزاسیون در محل مجتمع انجام فعالیت های توسعه ای را راحت تر و همچنین سریع تر می نمود.

امکان مقایسه کاتالیست ها در امیرکبیر

رحمتی با اشاره به جزئیات پروژه تجهیز و همچنین پیاده سازی و راه اندازی راکتور آزمایشگاهی پلیمریزاسیون گفتن کرد: با عنایت به آن موضوعات پروژه تجهیز و همچنین پیاده سازی و راه اندازی راکتور آزمایشگاهی پلیمریزاسیون از خرداد ماه ۱۳۹۷ شروع شده و همچنین در خرداد ماه ۱۳۹۸ به پایان رسید، پایلوت شامل یک راکتور به حجم دو لیتر می باشد که جهت پلیمریزاسیون اتیلن در فاز Slurry مناسب می باشد. اتیلن، هیدروژن و همچنین نیتروژن با خلوص بالا از واحد پلی اتیلن سبک خطی و همچنین کاتالیست و همچنین کوکاتالیست هگزان مورد بهره بری و استفاده در آن راکتور از واحد پلی اتیلن سنگین تهیه می شوند.

او همچنین در ادامه به مزایای پیاده سازی و راه اندازی آن پایلوت اشاره کرد و همچنین گفت: با پیاده سازی و راه اندازی آن پایلوت توسعه یک محصول دیگر پلی اتیلن در مقیاس آزمایشگاهی در دستور کار قرار گرفته و همچنین در حال حاضر پژوهندگان اداره بررسی و همچنین توسعه در حال تلاش و همچنین کوشش جهت مشخص کردن پارامترهای فرآیندی و همچنین تهیه نمونه آزمایشگاهی محصول جهت انجام تست های کمی و همچنین کیفی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری خواهند بود.

ریاست اداره بررسی و همچنین توسعه شرکت پتروشیمی امیرکبیر اضافه کرد: از دیگر قابلیت های آن پایلوت تست کاتالیست های جدید و همچنین مقایسه عملکرد کاتالیست ها با یکدیگر و همچنین با کاتالیست های موجود می باشد. با بهره بری و استفاده از آن پایلوت میتوان مقدار و اندازه و میزان فعالیت کاتالیست های پلیمریزاسیون اتیلن، پاسخ کاتالیست به هیدروژن و همچنین کومونومر، تغییر فعالیت کاتالیست با زمان را مشخص کردن نمود.

رحمتی به مزایای آن پایلوت درحوزه توسعه کاتالیست اشاره کرد و همچنین گفت: مطالعاتی در خصوص کاتالیست های پلیمریزاسیون اتیلن بکار گرفته شده در واحد پلی اتیلن سنگین و همچنین پلی اتیلن سبک خطی و همچنین روش های تولید آنها انجام شده و همچنین نتایج مطالعات و همچنین بررسی کردن ها به تا حال در حد مورد انتظار بوده می باشد به گونه ای که دانش ساخت تعدادی از کاتالیست های تجاری رایج و همچنین رواج پیدا کرده در تولید پلی اتیلن گردآوری شده می باشد.

مطالعه جهت ساخت ستاپ آزمایشگاهی ساخت کاتالیست

او همچنین ادامه داد: همزمان با گردآوری دانش ساخت کاتالیست، مطالعه جهت ساخت یک ستآپ آزمایشگاهی ساخت کاتالیست در دستور کار قرار داده شده می باشد. هدف از ساخت آن ستآپ آزمایشگاهی بررسی کردن و همچنین بدست آوردن پارامترهای فیزیکی و همچنین شیمیایی مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری جهت افزایش مقیاس(Scaleup)  و همچنین تولید کاتالیست در مقیاس صنعتی می باشد.

آن مسئول یاددآور شد: بدین منظور یک قرارداد مشاوره با مهندسین و متخصصین پژوهشگاه های معتبر کشور تهیه شده می باشد که بعد از به امضاء رسیدن قرارداد توسط مدیریت محترم عامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر، پروژه ساخت ستآپ بصورت رسمی آغاز خواهد شد. مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به ذکر می باشد که به تا حال لیست تجهیزات و همچنین مواد شیمیایی مورد مستلزم و نیاز جهت پروژه تهیه شده می باشد و همچنین درخواست خرید بعضی از اقلام به اداره بازرگانی شرکت ارسال شده می باشد.

ریاست اداره بررسی و همچنین توسعه شرکت پتروشیمی امیرکبیر در پایان عنوان کرد: امید می باشد که اداره بررسی و همچنین توسعه شرکت پتروشیمی امیرکبیر با همکاری و همچنین همفکری سایر ادارات و همچنین مجموعه ها، خصوصاً بهره برداری و همچنین سرویس ها و خدمات فنی شرکت و همچنین با حمایت و همچنین پشتیبانی مدیران ارشد نهاد و همچنین مدیر عامل محترم، در مسیر پیشرفت و همچنین توسعه شرکت پتروشیمی امیرکبیر،گام های مؤثر و همچنین مفیدی را بردارد.

نوشته سیاست و همچنین خط مشی توسعه پتروشیمی امیرکبیر در ۲ حوزه محصول و همچنین کاتالیست اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی وبسایت و مرکز خبرهای جدید خبری پتروشیمی پدیدار شد.

سیاست و همچنین خط مشی توسعه پتروشیمی امیرکبیر در ۲ حوزه محصول و همچنین کاتالیست در تاریخ ۱۷ December 2019 | 12:00 pm نشر یافته شده شده می باشد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی امیر کبیر(سهام عام )

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت پتروشیمی امیر کبیر(سهام عام ) |آگهی ...