شرکتهای پتروشیمی یکی از بالهای مهم اقتصادی کشور خواهند بود که در موقع نوسانات شدید نرخ نفت با توسعه ی محصولات آن قسمت و بخش می قدرت از نزول شدید اقتصاد و همچنین در پس نتیجه آن می شود که پوشش اثر تورمی کاهش داد. رشد و همچنین توسعه ی فعالیتهای شرکتهای پتروشیمی در سال شمسی جاری به رغم همه ی محدودیت هایی که با آن هم مواجه بودند بدون شک تاثیرات و همچنین اثرات مثبت بسیاری را در حوزه ی اقتصاد به وجود خواهد آورد. نوسانات گهگاهی نمادهای آن شرکتها در بازار سرمایه بخاطر کم شدن حجم حباب قیمتهاست و همچنین بعد از یک دوره ی کوتاه که به آن هم اصلاح نرخ گفته می می شود می قدرت ادامه ی روند را شاهد بود. روند فعالیت شرکتهای متنوع و گوناگون و مختلف آن صنعت در بازار بورس به خوبی نشان می دهد که جایگاه آن شرکتها کجاست و همچنین مقدار و اندازه و میزان درجه ی اهمیت آنها به خوبی مشخص می می شود. نگاهی به بازار بورس انرژی به خوبی نشان می دهد که نمادهای پتروشیمی می توانند یک ذخیره ی طلایی جهت هر سبدی باشند زیرا با توجه خوراکی که که آن قسمت و بخش به جامعه تزریق می کند نمی قدرت از تأثیرگذاری آنها به سادگی گذشت.

شامل ی واحدهای پتروشیمی که بایستی و حتما از آن هم نام برد امیرکبیر می باشد که در نه ماهه ی سال شمسی جاری موفق شد به ازای هر سهم ۱٫۳۴۱ ریال سود بررسی کننده و پروهشگر کند. امیرکبیرها که آن روزها در بورس یکی از جاذیه های خرید را تشکیل می دهند ، با خالی کردن سهم توسط یکی از حقوقی ها سهم در حال اصلاح نرخ می باشد که می تواند فرصت مناسبی جهت وارد شدن خریداران باشد. پتروشیمی امیرکبیر موفق شد طی چند وقت قبل بالاترین آمار تولید پلیمری را در جمع رقبای سرسخت به دست آورد و همچنین واحد LLD تولید تعرف شده ی خود را بررسی کننده و پروهشگر کرد. بررسی کردن نمودارهای شکبیر در بازار بورس نشان می دهد که آن سهم بعد از اصلاح نرخ و همچنین با توجه به فضای ساخته یا ایجاد جهت وارد شدن خریداران می تواند مسیر خود را مجدد جهت رشد قابل تأمل ادامه دهد. سود خالص آن واحد صنعتی در نه ماهه ی ۹۸ به بیش از ۴٫۸۲۶ میلیارد ریال می رسد و همچنین طرحهای توسعه ای آن هم قابلیتهای جدید و تو و تازه و همچنین جدیدی را به آن صنعت در کشور تزریق می کند. آنچه بایستی و حتما در مورد ی روند فعلی سهم در نظر گرفت سیو سود و همچنین خرید دوباره در شروع هفته می باشد زیرا فرصت ساخته یا ایجاد شده بدون شک جهت مدت طولانی ادامه نخواهد داشت. نباید فراموش کرد که بسیاری در قسمت و بخش خصوصی آماده ی سرمایه گذاری در حوزه ی پتروشیمی خواهند بود و همچنین آن صنعت موتور پیشرانه ی اقتصاد را تشکیل می دهد. در کمیسیون تلفیق نیز معظلات و مسائل و مشکلات پتروشیمی ها در گمرک به دقت بررسی کردن شد و همچنین راه حلهای خوبی جهت آن هم در نظر گرفته شده. تنفس ساخته یا ایجاد شده در نماد شکبیر می تواند بخشی از فعالان بازار سرمایه را جهت آن نماد هوشیار کند کما آنکه در همین روزها که شاهد دادن فرصت و همچنین خروج بعضی از آن سهم بودیم در قسمت و بخش اردرهای حمایتی ، تحرک قیمتی ، و همچنین درشت ترین خریداران حقیقی شاهد رقم های خوبی جهت شکبیر هستیم ضمن آنکه بازدهی و همچنین نقدشوندگی سه ماهه ی آن نماد طی مدا ۳ ، ۶ ، ۹ و همچنین ۱۲ ماهه به ترتیب ۲۰۰% ، ۲۳۳% ، ۳۰۶% و همچنین ۱۹۸% بوده که می تواند جهت هر خریداری یک فرصت استثنایی را ساخته یا ایجاد کند.