خانه » ارزش افزوده پتروشیمی » آخرین فرصت خرید پتروشیمی ها

آخرین فرصت خرید پتروشیمی ها

آخرین فرصت خرید پتروشیمی ها

|آخرین فرصت خرید پتروشیمی ها از پتروشیمی|

آخرین فرصت خرید پتروشیمی ها

پتروتحلیل- حجم معاملات محصولات پلیمری در هفته قبل ۱۶ هزارتن افزایش داشت.

به به گفته «پتروتحلیل»، تقویت نرخ نفت، مناسب بودن نرخ های پایه مواد پلیمری در بازار داخل، ثبات نسبی نرخ ارز، افزایش نرخ اتیلن در بازارهای جهانی، افزایش بیش از ۵/۲ درصدی مواد پلیمری در بازارهای آسیایی، افزایش نرخ های مواد پلیمری در بازارهای داخلی، اعلام نرخ های پایه در هفته جاری و همچنین انتظارات صعودی بودن آن هم، افزایش صادرات مواد پلیمری به کشورهای منطقه و همچنین کاهش عرضه در بعضی از گریدهای خاص از دلایل افزایش حجم معاملات می باشد.

آن در حالی می باشد که اکثر خریداران ترجیح می دهند در هفته جاری محصولات مورد مستلزم و نیاز خود را خریداری کرده و همچنین از بازار پتروشیمی خارج شوند، چرا که خرید در هفته آخر اسفندماه به تحویل کالا در سال شمسی جدید منجر خواهد شد.

به آن ترتیب اکثر بازیگران جدید بازار پتروشیمی در انتظار اعلام نرخ های پایه جهت هفته جاری خواهند بود و همچنین احتمال می دهند بازار روندی افزایشی داشته باشد. آن در حالی می باشد که نرخ دلار نیز به مرز ۳۴۴۶ تومان رسیده می باشد و همچنین از آن رو بعضی از فعالان بازار احتمال می دهند دلار در محاسبات نرخ ها جهت هفته جاری در محدوده ۳۴۶۰ تا ۳۴۷۰ تومان قرار بگیرد.

با آن حال انتظار می رود با توجه به آنکه بازیگران جدید بازار محصولات پتروشیمی در هفته جاری، با آخرین فرصت جهت خرید روبه رو خواهند بود، استقبال خوبی از معاملات داشته باشند. به آن ترتیب انتظار می رود معاملات پلی اتیلن های سبک فیلم دیدنی و جذاب در هفته جاری در کانون توجه باشد، همچنین در تیم پلی اتیلن های سنگین نیز احتمالا «ایکس تری»، سپس پلی اتیلن های سنگین فیلم دیدنی و جذاب و همچنین نهایتا تزریقی ها معاملات خوبی را ثبت کنند. همچنین پی او همچنین سی نیز روز خوبی خواهد داشت، در کنار آن محصولات پلی پروپیلن های نساجی بیش از شیمیایی ها در کانون توجه بازاریان قرار خواهند داشت.

آن در حالی می باشد که بعضی از گریدهای پلی اتیلن سنگین تزریقی را می قدرت جایگزین پلی پروپیلن های شیمیایی با نرخ هایی پایین تر بهره بری و استفاده کرد، به طوری که میانگین نرخ پلی اتیلن های سنگین تزریقی حدودا ۳۱۰۰ تومان و همچنین پلی پروپیلن های شیمیایی ۳۴۰۰ تومان خواهند بود.

البته بایستی و حتما به آن نقطه نیز توجه کرد که بسیاری از سهمیه های خرید معامله گران با پایان سال شمسی ۹۴ از بین خواهد رفت و همچنین به آن ترتیب آن تیم اکثر با آخرین فرصت خرید در هفته جاری روبه رو خواهند بود.

آن در حالی می باشد که در هفته قبل حجم عرضه ۸۳ هزار و همچنین ۳۴۰ تن بود که به نسبت حجم ۸۸ و همچنین ۵۲۶ تنی هفته قبل ، ۵ هزار و همچنین ۱۸۶ تن کاهش را نشان می دهد که عمدتاً مرتبط به پی او همچنین سی بود که جذابیت نسبتاً قابل توجهی هم در بازار داشت.

در همین حال تقاضا در هفته قبل و همچنین جهت کلیه گریدها ۴۸۶ هزار و همچنین ۷۴۳ تن بود که به نسبت تقاضای ۷۳ هزار و همچنین ۷۰۰تنی در هفته ماقبل آن هم ، ۴۱۳ هزار تن افزایش را نشان می دهد که نزدیک به شش برابر افزایش حجم تقاضا می باشد. همچنین با توجه به تقویت تقاضا در پایان سال شمسی و همچنین در پیش بودن سال شمسی جدید، در کنار ثبات نرخ دلار و همچنین افزایش نرخ محصولات پلیمری در بازارهای آسیایی، آن استقبال بر حجم تقاضا تأثیرگذار بود.

به آن ترتیب حجم معاملات هم به صورت کلی و همچنین جهت همه گریدها به ۶۳ هزار و همچنین ۴۷۰ تن رسید که به نسبت حجم معاملات ۴۷ هزار و همچنین ۴۳۵ تنی در هفته قبل ۱۶ هزار تن افزایش را نشان می دهد که معادل ۳۳ قسمت و بخش رشد می باشد.

از سوی دیگر در هفته قبل جهت ۲۹ گرید از ۸۰ گرید عرضه شده شاهد رقابت قیمتی خریداران بودیم و همچنین به روش کلی حدود ۷۶ قسمت و بخش از محصولات عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شد که به نسبت هفته قبل ۲۳ قسمت و بخش اکثرا و بیشتر می باشد. در آن بین، بیشترین مقدار رقابت جهت کالاهای پلی استایرن مقاوم تبریز و همچنین به مقدار و اندازه و میزان ۴۶ قسمت و بخش صورت گرفت.

جواد موسوی، مدیرکالایی کارگزاری اطمینان سهم در مورد معاملات هفته قبل به روزنامه نویس و خبرنگار «پتروتحلیل» گفت: بیشترین تقاضا به پلی اتیلن سنگین اکستروژن تولیدی شازند اختصاص داشت و همچنین ۲ هزار و همچنین ۵۰۰ تن عرضه آن محصول با ۱۷۰ هزار تن تقاضا مواجه شد که باز هم خریداران مجبور شدند نرخ سقف را بپذیرند و همچنین باز هم سهم واسطه ها خیلی زیاد اکثرا و بیشتر از تولیدکننده ها بود و همچنین در صورتی که فردی یا شخصی می خواست یک ۲۰ تنی از محصول شازند را تهیه کند، بایستی و حتما ۸۰۰ میلیون تومان نقدینگی می داشت و همچنین از آنجا که آن مبلغ نقدینگی در دست تولیدکننده ها نبود، باز هم واسطه ها آن محصول را سهم خود کردند که آن حجم تقاضا هم جهت محصول «ایکس تری» شازند بی سابقه بوده می باشد.

موسوی در ادامه گفت: جهت ۳ هزارتن عرضه پتروشیمی امیرکبیر هم حدودا ۷۰ هزار تن تقاضا وجود داشت که معامله آن محصول هم با نرخ سقف صورت گرفت، ولی شنیده ها حاکی از آن می باشد که امیرکبیر هنوز نتوانسته می باشد محصولاتی را که پیش تر فروخته می باشد را تحویل بدهد. او همچنین در ادامه گفت: در حال حاضر به فصل مصرف پلی اتیلن ترفتالات هم نزدیک می شویم، از آن رو تقاضای خوبی جهت گریدهای بطری ثبت شد و همچنین نهایتا بعضی از گریدها با رقابت قیمتی همراه بود.

مدیر کالایی کارگزاری اطمینان سهم گفت: با توجه به افزایش نرخ پلی پروپیلن ها در بازار آزاد توسط واسطه ها، جهت آن کالاها هم تقاضای بسیاری بعد از هفته ها رکود به ثبت رسید و همچنین بهترین گریدهای معاملات پلی پروپیلن ها جهت MFRهای ۶ و همچنین ۲۵ رقم خورد.

او همچنین در ادامه گفت: M.F.R های ۶ و همچنین ۲۵ از جذابیت بیشتری نسبت به بقیه برخوردار بودند و همچنین پروپیلن های مارون و همچنین جم، بیشترین تقاضا را داشتند و همچنین پلی پروپیلن های با M.F.R 5/3 هم با وجود آنکه جذابیت شان از بقیه اکثرا و بیشتر بود ولی به نسبت هفته قبل از جذابیت بیشتری برخوردار بودند.

در همین حال تیم پلی اتیلن های سبک هم در هفته قبل از جذابیت برخوردار بودند، به طوری که کلیه گریدهای عرضه شده به جز امیرکبیر با رقابت قیمتی مواجه شدند. گر چه نقش کدهای معاف از مالیات را نمی قدرت در معاملات آن محصولات نادیده گرفت، ولی باید توجه داشت خریداران آن تیم از کالاها هفته قبل، ترکیبی از کدهای معاف و همچنین غیرمعاف بودند.

به آن ترتیب در هفته ای که گذشت اکثر محصولات پلیمری مورد توجه بازاریان قرار داشته و همچنین در صدر آنها پلی استایرن ها،پی او همچنین سی و همچنین گرید لوله، بیش از بقیه کالاها در کانون توجه قرار داشتند.در همین حال کم رونق ترین تیم محصولات پلیمری نیز پلی پروپیلن های شیمیایی بودند که  مصارف کمتری در بازار پلی پروپیلن ها نسبت به گریدهای نساجی دارند.

آخرین فرصت خرید پتروشیمی ها در تاریخ ۵ March 2016 | 4:06 pm نشر یافته شده شده می باشد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

تعامل فولاد اکسین با شرکتهای پهناور و بزرگ فولادی کشور و همچنین استان

تعامل فولاد اکسین با شرکتهای پهناور و بزرگ فولادی کشور و همچنین استان |تعامل فولاد ...