خانه » ارزش افزوده پتروشیمی » موضع های نامعلوم در مقابل کدهای معاف از مالیات

موضع های نامعلوم در مقابل کدهای معاف از مالیات

موضع های نامعلوم در مقابل کدهای معاف از مالیات

|موضع های نامعلوم در مقابل کدهای معاف از مالیات از پتروشیمی|

موضع های نامعلوم در مقابل کدهای معاف از مالیات

پتروتحلیل- معامله گران بازار پتروشیمی در هفته ای که قبل بالاخره بعد از تردیدهای خیلی زیاد در آن حوزه به بازار بازگشتند.

به به گفته «پتروتحلیل»، کاهش احتیاط آنها در بازار محصولات پلیمری منجر به افزایش حجم معاملات تا مرز ۴۲ هزارتن شد، به آن ترتیب حجم معاملات ۱۸ هزارتن نسب به هفته قبل رشد کرد.

البته همچنان سایه دارندگان کدهای معاف از مالیات بر بازار پتروشیمی سنگینی می کند و همچنین بسیاری از کارشناسان آن حوزه معتقدند؛ نبود آن کدها می توانسته بود معاملات بهتری را جهت بازار پتروشیمی رقم بزند.

آن در حالی می باشد که بعضی از مجتمع های پتروشیمی همچنان موضع خود را نسبت به آن دارندگان کدهای معاف از مالیات اعلام نکرده اند و همچنین از آن رو بازار محصولات پتروشیمی شاهد چندگانگی نرخ ها می باشد و همچنین نمی قدرت جهت محصولات نرخ واحدی ارائه کرد. البته شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز با وجود شکایت های خیلی زیاد از سوی فعالان آن حوزه همچنان در آن خصوص موضع سکوت اختیار کرده می باشد. البته بعضی از مجتمع های پتروشیمی با مشخص کردن باربری جهت دارندگان کدهای معاف از مالیات در ماههای اخیر تلاش کرده اند تا از تخلف آن تیم از خریداران جلوگیری کنند، ولی باید توجه داشت به نظر می رسد عزم جدی جهت برخورد با آن کدها مستلزم و نیاز می باشد؛ چرا که وجود آن کدها گر چه در نگاه اول جهت مجتمع های پتروشیمی باوجود افزایش حجم معاملات آنها خوشایند خواهد بود، ولی باید توجه داشت در نهایت تنش قیمتی آن کدها جهت بازار گران تمام خواهد شد و همچنین زمان بسیاری جهت بازگشت به تعادل مستلزم و نیاز می باشد.

در همین حال اکثر محصولات پتروشیمی در حال حاضر در بازار آزاد ارزان تر از بورس کالا یافت می شوند و همچنین آن موضوع خود توانسته سبب تنش قیمتی و همچنین بی انگیزگی جهت تولیدکنندگان واقعی آن کالاها باشد.

گر چه حاشیه سود دارندگان کدهای معاف از مالیات در یکی دو هفته اخیر به واسطه افت نرخ های پایه کاهش یافته می باشد، ولی باید توجه داشت همچنان سود خرید آن محصولات به واسطه معافیت مالیاتی ۹ درصدی جهت دارندگان آن کدها دوست داشتنی و جذاب می باشد.

آن در حالی می باشد که محصولات با حجم کم عرضه در یکی دو هفته اخیر بیش از کالاهای دیگر در کانون توجه کدارندگان کدهای معاف از مالیات قرار داشتند؛ چرا که با خرید آن محموله ها انحصار آنها به دست آن تیم خواهد افتاد، از سوی دیگر بعضی از محصولات در هفته قبل هم نرخ بازار داخل توسط دارندگان کدهای معاف از مالیات خریداری شدند و همچنین آن موضوع نشان می دهد که دارندگان آن کدها، نیت و اراده دارند محصولات خود را ارزان تر از نرخ های پیشنهادی بازار به فروش برسانند.

میثم باقری کوپایی، مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین مشاور بورس کالا و همچنین انرژی کارگزاری بانک مسکن در آن باره به روزنامه نویس و خبرنگار «پتروتحلیل»، گفت: گرچه حاشیه سود دارندگان کدهای معاف از مالیات کاهش یافته، ولی باید توجه داشت همچنان آن تیم در حال فعالیت در بازار پتروشیمی خواهند بود.

به گفته باقری، همچنین و علاوه بر چندگانگی نرخ ها در بازار پتروشیمی، آن کدها جهت پتروشیمی هایی که در منطقه ها و مناطق ویژه نیستند نیز دردسر ساز خواهند بود؛ چرا که کالاهای مشابه پتروشیمی های منطقه ها و مناطق ویژه و همچنین منطقه ها و مناطق دیگر با نرخ هایی متغایر و متفاوت در بازار داخل توسط دارندگان آن کدها پیشنهاد می شوند و همچنین عمدتا فروش محصولات توسط پتروشیمی هایی که در منطقه ها و مناطق ویژه نیستند سخت شده می باشد و همچنین آن تیم به اجبار به سمت بازارهای صادراتی تغییر مسیر داده اند.

مشاور بورس کالا و همچنین انرژی کارگزاری بانک مسکن معتقد می باشد؛ بازار محصولات پتروشیمی اندک اندک روندی مثبت در پیش خواهد گرفت و همچنین در صورتی که کدهای معاف از مالیات وجود نداشتند، بازار پتروشیمی قطعا شاهد روزهای بهتری در بعدی بود.

به عقیده کارشناسان بهترین راه مقابله با دارندگان کدهای معاف از مالیات به مانند قبل، اخذ مالیات از آنها می باشد. به طوری که بعد از ارائه برگ سبز صادراتی ۹ قسمت و بخش مالیات به آنها برگردانده می شود.

با آن حال در هفته ای که گذشت پلی اتیلن های سبک فیلم دیدنی و جذاب پتروشیمی بندرامام و همچنین بعضی از گریدهای پتروشیمی لاله در کانون توجه خریداران قرار داشتند، به طوری که پلی اتیلن سبک فیلم دیدنی و جذاب لاله نیز که وارد سیستم مچینگ شده بود، توسط معامله گران خریدرای شد.

آف گریدها هم همچنان در آن روز دوست داشتنی و جذاب بودند؛ گر چه از آن پس در تالار فرعی عرضه خواهند شد و همچنین سقف خرید جهت آنها باز می می شود.

به گفته کارشناسان بازار، با توجه به آنکه نرخ های پایه محصولات پتروشیمی عمدتا هفته قبل روندی نزولی داشتند و همچنین بازار نیز با کمبود بعضی از محصولات روبه رو شده بود، اندکی از احتیاط معامله گران کاسته شد.

در همین حال بالاخره پلی استایرن های تبریز از سکه افتادند و همچنین بخشی از عرضه آنها وارد سیتسم مچینگ شد و همچنین جذاب و جالب آنکه در زمان مچینگ نیز خریداری نداشتند. در بازار داخل نیز نرخ آن کالاها روندی نزولی دارند و همچنین اکثر معامله گران معتقدند؛ واسطه ها از بازار آن کالاها خارج شده و همچنین وارد بازارهای دیگر شده اند.

پلی استایرن های انبساطی بانیار پلیمر نیز همچنان بدون مشتری ماندند، به گفته کارشناسان بازار عدم اطلاع رسانی در خصوص آن محصولات و همچنین همچنین نبود تبلیغات مناسب یکی از مهمترین دلایلی می باشد که خریداران را مجاب به خرید آن کالاها نمی کند، البته در بازار داخل محصولات وارداتی مشابه پلی استایرن های انبساطی نیز با نرخ هایی مناسب یکی دیگر از دلایل عدم اقبال آن کالاهاست.

البته در بازار محصولات شیمیایی نیز در هفته قبل سودکاستیک بندرامام و همچنین اروند با تقاضایی بیش از عرضه روبه رو شدند. به گفته علی نمازی، کارشناس بازار شیمیایی، افزایش نرخ پایه آن کالا یکی از دلایل جذب مشتریان بیشتری بود.

مشاور بورس کالا و همچنین انرژی کارگزاری بانک مسکن نیز در آن باره گفت: عرضه سودکاستیک کاهش یافته می باشد و همچنین با توجه به آنکه مصرف آن کالا در هفته بیش از ۸ هزارتن می باشد، عرضه های فعلی کفاف بازار را نمی دهد، از آن رو تقاضا جهت خرید آن کالا افزایش یافته می باشد.

پیش تر عرضه های پتروشیمی بندرامام و همچنین اروند تا مرز ۱۰ هزارتن انجام می شد، ولی باید توجه داشت در حال حاضر در خوشبینانه ترین حالت عرضه های آن دو پتروشیمی به ۶ هزارتن در هفته می رسد. بعضی از معامله گران نیز به کاهش تولید پی او همچنین سی و همچنین در پس نتیجه آن می شود که کاهش حجم تولید سودکاستیک در مجتمع های تولیدکننده پی او همچنین سی اشاره می کنند.

البته در هفته ای که گذشت بعد از مدت ها نرخ جوش شیرین نیز اندکی افزایش یافت و همچنین از مرز ۱۱۹۵ تومان به ۱۲۳۰ تومان در هر کیلو رسید، به آن ترتیب در بازار داخل نیز شاهد افزایش نرخ جوش شیرین بودیم. میانگین نرخ خرید جوش شیرین پتروشیمی شیراز نیز در بورس کالا هفته قبل ۱۳۹۳ تومان رقم خورد. به گفته باقری، احتمالا سرعت مثبت شدن روند نرخ محصولات شیمیایی نسبت به پلیمری ها در بعدی اکثرا و بیشتر خواهد بود.

موضع های نامعلوم در مقابل کدهای معاف از مالیات در تاریخ ۳۰ January 2016 | 3:00 pm نشر یافته شده شده می باشد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

نمایش مراسم گرامیداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در پتروشیمی امیرکبیر

نمایش مراسم گرامیداشت شهید سپهبد قاسم سلیمانی در پتروشیمی امیرکبیر |نمایش مراسم گرامیداشت شهید سپهبد ...