خانه » مقالات » تاثیرات آهنگ بر ذهن

تاثیرات آهنگ بر ذهن


دانلود آهنگ جدید

تمام آدم ها نابغه‌اند؟ آمارها این طور نشان نمی‌دهد. در واقع ممکن است بیشتر آدم ها ذاتا‌ً با استعداد نباشند. بیشتر مردم تقریبا‌ً در میزان مبوسیله هستند . ممکن است تعداد خیلی کمی بالاتر یا پایین‌‌تر از این میزان باشند.

به طور کلی مردم جهت یاد گرفتن در تلاش ‌اند می‌خواهند بیشتر در مورد جهان ی اطرافشان بدانند و آگاه‌تر شوند. برخي آدم ها سریع‌تر و بهتر یاد می‌گیرند این سرعت یادگیری است که نوابغ را از نظر یادگیری از طبقه متوسط جدا می‌کند. نابغه‌ها در زمان یادگیری دچار مساله نمی‌شوند چون زیاد زود یاد می‌گیرند ولی دیگران ، به کمک احتیاج دارند.روش مناسب در بیشتر شدن سرعت یادگیری، موزیک است.

افراد با موزیک ، روش می‌بینند به خاطر آن مغزشان سریع‌تر افزایش می‌کند. گاهي موزیک ها وقتی که به طرز صحیحی اجرا می‌شوند می‌تواند اثرهای مثبتی بر یادگیری طرز برخورد نگرش شخص داشته باشد. موزیک وسیله‌ای ‌است قوی وقتی به مفهوم آن توجه کنیم می‌تواند تغییرات مثبت و بد چشم گیری در زندگی‌مان داشته باشد.

اولین و مهم‌ترین آن یادگیری در کودکان است. اصول یادگیری در سن کم به کودک القا می‌شود ارزش به این اصول می‌تواند تأثیرات مهمی در آینده یادگیری بچه داشته باشد، اما وقتی موسیقی بهروش مفید ی به کار برده شود، این در زیاد ی جهات به کودک یاری می‌کند.
روشی که یادگیری را جهت کوچولو آسان‌تر می‌سازد، برگزاری کلاسهای موزیک در کار های روزمره کوچولو است. مطالعه‌ای بر روی ده بچه سه ساله انجام شد که توانایی و سرعت چیدن قطعات پازِل در آنها مورد تست قرار گرفته بود.

بعد از گرفتن آزمون اولیه به پنج کوچولو هر روز سی دقیقه آموزش خوانندگی و به پنج کودک دیگر هفته‌ای پانزده دقیقه درس پیانو داده شد. درسها برای یک دوره، بیش از شش ماه اجرا شد و بعد از شش ماه تمام بچه‌ها پیشرفت چشـم گیری در سرعت چیدن پازل از خود نشان دادند.

محققان این مهارت را، در کنار هم قرار دادن قطعه‌های پازل پیدا کردن د، مثل دلیل مشابهی که مهندسان، شطرنج‌بازان و ریاضیدانان عالی‌رتبه به کار می‌برند. این تحقيق بر روی کودکانی انجام شد که امتیازات اولیة آنها پایین‌تر از میزان مبوسیله بود ولی بعد از آزمایش ، امتیاز آن تقریبا‌ً دو مساوی شد.

محققان کار‌ِ قرار دادن قطعات پازل در کنار هم را دلیل انتزاعی نامیدند. با آموزش موسیقی چنین مهارتهای انتزاعی را در انجام ریاضی یا برخي کارهای دیگر که شخص باید آنها را در ذهنش به عکس بکشد، آزمایش می‌کند به کار می‌برد.

مطالعه‌ای هشت ماهه بوسیله فرانسیس. اچ. راشر (Frances H. Rauscher) از دانشگاه کالیفرنیا صورت گرفت که در آن به نوزده کودکستانی‌ِ حدودا‌ً بین ۳ تا ۵ سال، هفتگی آموزش های پیانو و هر روز روش خوانندگی داده می‌شد. درحالی‌که به پانزده کودکستانی دیگر هیچ آموزش موزیک داده نشد. در نیمه و انتها این مطالعه، آزمایش ی روی آنها صورت گرفت. تنها بعد از چهار ماه امتیازها در آزمون قرار دادن قطعات پازل برای درست کردن یک عکـس در گروهی که روش موسیقی دیده بودند به طور قابل توجه ی پیشرفت کرده بود، درحالی‌که گروه کنترل‌شده پیشرفتی نداشت گرچه هر دو گروه با امتیازی مساوی شروع کرده بودند.

ممکن است این نوع پیشرفت آن طور که مردم تصور می‌کنند باعث تغییر ویرایش نشود ولی نتیجة آن را نمی‌توان نادیده گرفت. راشر(Rasher)، اظهار می‌کند که روش موزیک می‌تواند باعث پیشرفت هوشی بچه برای مدت زیاد و ممکن است هم به طور دائمی شود.
در آینده، با استفاده از این مهارتها، تحقق چنین تغییرات و پیشرفته ایی در یادگیری کودک می‌تواند تأثیرات مهمی بر آنها داشته باشد.

طبق پیشرفته ای حاصل‌شده در این دوره، موزیک می‌تواند خیلی مفید باشد. وقتی آهنگ در کلاسهای درس اجرا می‌شود و ضمن آن برنامة درسی اصلی روش داده شود، وسیله‌ای مفید در فهم خواهد بود. در نیویورک برنامه ‌ای به نام آموزش از طریق برنامه هنری توسعه‌یافته یا LEAP برای مدتی اجرا شد که در آن موسیقی در دوره تحصیلی مدرسه اجرا شد تا امتیازات تحصیلی کودکان را در تمام سطوح ویرایش بخشد. یکی از راههایی که موسیقی در آن اجرا می‌شود ریاضیات است آن را ریاضی موسیقایی نامیده‌اند.

در آن معلم ریتم (نواخت) را در حساب کردن محاسبه به دست آوردن سود، در اصول ریاضی جای داده. با ریتم، دانش‌آموزان خوبتر اصول پایه ریاضی مثل کسر و ضرب را می‌آموزند. کریستین بارد (Christin Bard) مشاور LEAP بیان می‌کند که موسیقی به مهارتهای ادراکی کمک می‌کند این به دانش‌آموزان اعتماد به نفس می‌دهد. در کل، دانش‌آموزان با اعتماد به نفس به موفق یت دست می‌یابند مهم‌تر از تمام نگرش طرز برخوردشان نسبت به ریاضی یادگیری به طور مهم ویرایش می‌یابد.

موسیقی به‌عنوان برنامه تحصیلی کامل جداگانه می‌‌تواند تغییرات مهم مثبتی در فرایند یادگیری جوانان داشته باشد. مری جین کالت (Mary Jane Collete) رئیس اداره تحصیل فرهنگی هنری بخش آموزش و پیشرفت حرفه‌ای مدارس دولتی نیویورک بیان می‌کند:

فکر‌ِ خیلی بهتر ‌ِ تحصیل موزیک نه تنها باعث یادگیری موسیقی که اهمیت اصلی دارد می‌شود بلکه به دانش‌آموزان فرصت گوش دادن، عکس‌العمل، دیدن، لمس کردن و حرکت را می‌دهد. همچنین ‌آموزش مهارتهای موزیک ، اجرا تئوری، تدابیر ارزشمند ی را تأمین می‌کند که به یادگیری مهارتهای تجزیه و تحلیل، ترکیب بررسی کودکان کمک می‌کند. دانش‌‌آموزان می‌آموزند اطلاعات را پردازش کنند با استفاده از تجربه‌های عینی، شناختی ادراکی حرکتی دانش را انتقال دهند.

مری‌جین‌کالت طرفدار برنامه ‌ای است به نام یادگیری خواندن بوسیله هنر (LTRTA) که هنر را رشته‌ای جداگانه، در پروگرام تحصیلی پایه، به جای مصرف از آن به‌عنوان کمکی جهت قسمت های مختلف دورة‌ تحصیلی به حساب آورده. موزیک در حین شنیدن به شکلهای مختلف آن، حرف کردن در مورد آن، در تلاش بودن جهت فهمیدن و تفسیر کردن آن به روشهای مختلف و در زیاد ی جهات از طریق دنبال کردن و پیروی از آن یاد گرفته می‌شود. او در ادامه بیان می‌کند:

این تجربیات موسیقایی باعث ایجاد شور و هیجان در بچه می‌شود بدین وسیله باعث پیشرفت کوچولو در خواندن، نوشتن، فکر کردن و مهارتهای دیگر می‌شود. یادگیری به یاری تمام حواس، فرایند یادگیری را گسترش می‌بخشد شیوه‌های مختلف روش ی را اصلاح می‌کند.

وقت ی کلاس درس، موسیقی را حاوی می‌شود، می‌تواند تأثیرات زیادی بر مراحل اولیه یادگیری بچه داشته باشد. موزیک همين طور می‌تواند تأثیرات قابل توجه ی بر بزرگ‌ترها از نظر یادگیری داشته باشد ولی این تأثیر به اندازه تأثیر موزیک بر کودکان نیست.

به‌هرحال این مورد واضح و کاملا‌ً قابل درک می‌باشد که کودک سریع‌تر می‌آموزد و همين طور جهت کودکان، انجام کارهای وابسته به موسیقی مثل نواختن آلت آهنگ چیزی است که ممکن است به آن اندازه جهت بزرگ‌ترها جالب هیجان‌آور نباشد. کودکان این کار را انجام می‌دهند چون جهت آنها نو و هیجان‌آور است در‌حالی‌که بزرگ‌ترها جهت انجام کارها باید تحریک شوند چون کاری را که به نظرشان آسان می‌آید انجام نمی‌دهند. این برای بزرگ‌ترها یک موضوع انتخاب ی است ولی وقتی انتخاب کردند که موسیقی را در زندگی روزمره خود جای دهند تأثیرات چشم گیری خواهد داشت ولی باز با تأثیر آن بر کودکان قابل مقایسه نیست.

موسیقی اثر خیلی مهم دیگری بر افراد در تمام سن دارد آن طرز برخورد آنهاست. این منطقی به نظر می‌رسد که تظاهر کنیم موزیک جهت افرادی که کمترین تمایل را به شغلهای خاص یا کار های مخصوص دارند بیشترین کمک را می‌کند، ولی موزیک این نظر را تغییر می‌دهد. موسیقی به شنونده انگیزه طرز برخورد مثبت ارائه می‌دهد. با گوش فرادادن به موسیقی دلپذیری در محیط و حین انجام کاری دشوار می‌توان آن را آسان‌تر ساخت. در موارد ی ممکن است آهنگ طرز برخورد مثبت را ارتقا ندهد ولی فشار کار را کم آن را آسان‌تر می‌کند.

مطالعه‌‌ای توسط Shawn E. Mueske فارغ‌التحصیل دانشکده Mankato State صورت گرفت تا تأثیرات موسیقی (زمینه) را بر برخورد، موقعیت، گذر زمان در لابراتوار بر رفتار کاری افراد، تعیین نماید . او از گروهی کنترل‌شده که به موزیک مشهور و دلنشینی به‌عنوان موسیقی زمینه گوش می‌دادند استفاده کرد و فهمید که فرق واقعی‌ای در رفتار روش برخورد یا موقعیت و پیشرفت دو گروه نیست ولی بیشتر شدن قابل توجه ی در گذر زمان در لابراتوار و مدت زمان کارکردن به وجود آمد.

آهنگ زمینه‌ می‌تواند وقت ی که افراد فکر می‌کنند، یاد می‌گیرند کار می‌کنند مفید باشد ولی موسیقی باید درست اجرا شود. به آسانی فهمیده می‌شود که موسیقی غنایی می بایست آرام باشد چون اگر این گونه نباشد ذهن را منحرف می‌کند و منطقی است که نتیجه بگیریم، اگر موسیقی مفید است می‌توان آن را بلندتر از موسیقی غنایی کرد ولی نه خیلی بلند، چون هر موسیقی که بیش از اندازه کافی بلند باشد یادگیری و اندیشه را سخت‌تر می‌کند.

همان‌طور که می‌بینیم شنونده بر موسیقی برتری دارد چون هدف اصلی و اولیة موزیک این است که بر حالت رفتاری و طرز برخورد فرد اثر بگذارد. اگر شخص به موسیقی غنایی گوش نماید ، درحالی‌که این آهنگ او را ناآسان می‌کند، این نوع موسیقی نمی‌تواند به او یاری کند که فکر نماید چون خیلی سخت است که ذهن بتواند بر آن غلبه نماید .

وقتی شخص به موسیقی زمینه گوش می‌دهد مهم است که موسیقی ‌ای که برای ش آشناست و آن را رفیق دارد باشد و همين طور به او آرامش دهد و این اصلا‌ً خوب نیست که شخص به موزیک ‌ای گوش نماید که فرض می‌کند باعث آرامش می‌شود و نیز جهت ش آشنا نیست.

امروزه اضطراب اضطراب ، خطری جهت سلامت ی است. اضطراب در زندگی روزمره زیاد است و پس ما هر کاری که برای سلامت ی خود انجام دهیم مفید است. روشی با اهمیت برای کم کردن اضطراب در زندگی روزمره، گوش دادن به موسیقی است. سالها پیش قطعه موسیقی هایی منحصرا‌ً به هدف تمدد اعصاب و کاهش اضطراب خلق شد. مطالعات نشان داده که موزیک های Relaxation یا تمدد اعصاب تنشها را کم می‌کند ولی گوش دادن به موزیک گزینش ی تاثیر بهتر مفید تری دارد.

مطالعة دیگری روی ۲۰۵ نفر صورت گرفت تا اثرات موسیقی مینور و ماژور را نشان دهد. موزیک مینور (گام کوچک) به فرد احساس مالیخولیایی، غـم و اندوه و ناامیدی موسیقی ماژور(گامی بزرگ) بیشتر اوقات احساس شادی ، سرزندگی، شادابی، لذت هوشیاری را به فرد می‌دهد.

موسیقی وسیله‌ای مفید است انکار آن دور از حقیقت می‌باشد. موسیقی وبقیه هنرها باعث اهمیت بخشیدن به زندگی می‌شود و بدون آن تنوعی نیست و حتی در فرهنگ هم خلل ایجاد می‌شود. در آینده، ممکن است ، روشی مطلوب برای یادگیری این باشد که موسیقی را در هر مدرسه‌ای در دورة تحصیلی جای دهند. اگر هر مدرسه‌ای دانش‌آموزانش را پشتیبانی تشویق نماید که موسیقی را آزادانه دنبال کنند و در زندگی روزمره خود بیاموزند به کار برند، افراد در یادگیری کار کردن کارآمدتر خواهند بود، در کل دانش‌آموزان بهتری هم خواهند شد.

موسیقی جهت آدم قدرتی است بزرگ‌تر از آنچه تصور می‌شود. با تحقيق بیشتر آدم می‌آموزد که چطور قدرت آن را مهار نماید از آن استفاده بهتری نماید .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد همان‌طور که بار‌ها در ...