خانه » مقالات » تاثیرات موسیقی بر ذهن

تاثیرات موسیقی بر ذهن


دانلود آهنگ جدید

تمام آدم ها نابغه‌اند؟ آمارها این طور نشان نمی‌دهد. در واقع ممکن است بیشتر آدم ها ذاتا‌ً با استعداد نباشند. بیشتر مردم تقریبا‌ً در میزان متوسط هستند . ممکن است تعداد زیاد کمی بالاتر یا پایین‌‌تر از این میزان باشند.

به طور کلی مردم برای یاد گرفتن در تلاش ‌اند و می‌خواهند بیشتر در مورد جهان ی اطرافشان بدانند و آگاه‌تر شوند. برخي آدم ها سریع‌تر و بهتر یاد می‌گیرند این سرعت یادگیری است که نوابغ را از نظر یادگیری از طبقه مبوسیله جدا می‌کند. نابغه‌ها در زمان یادگیری دچار مساله نمی‌شوند چون خیلی زود یاد می‌گیرند ولی افراد دیگر ، به یاری احتیاج دارند.روش مناسب در ارتقا سرعت یادگیری، موسیقی است.

افراد با موسیقی ، روش می‌بینند به خاطر آن مغزشان سریع‌تر افزایش می‌کند. گاهي موسیقی ها وقتی که به طرز صحیحی اجرا می‌شوند می‌تواند اثرهای مثبتی بر یادگیری و طرز برخورد نگرش شخص داشته باشد. موسیقی وسیله‌ای ‌است قوی وقتی به مفهوم آن توجه کنیم می‌تواند تغییرات مثبت و بد چشـم گیری در زندگی‌مان داشته باشد.

اولین و مهم‌ترین آن یادگیری در کودکان است. اصول یادگیری در سن کم به کودک القا می‌شود ارزش به این اصول می‌تواند تأثیرات مهمی در آینده یادگیری بچه داشته باشد، اما وقتی موسیقی بهآموزش مفید ی به کار برده شود، این در بسياري جهات به بچه کمک می‌کند.
روشی که یادگیری را برای کوچولو آسان‌تر می‌سازد، برگزاری کلاسهای موسیقی در کار های روزمره کودک است. مطالعه‌ای بر روی ده کوچولو سه ساله انجام شد که توانایی و سرعت چیدن قطعات پازِل در آنها مورد تست قرار گرفته بود.

بعد از گرفتن آزمون اولیه به پنج بچه هر روز سی دقیقه آموزش خوانندگی و به پنج کوچولو دیگر هفته‌ای پانزده دقیقه درس پیانو داده شد. درسها جهت دوره، بیش از شش ماه اجرا شد بعد از شش ماه تمام بچه‌ها پیشرفت چشم گیری در سرعت چیدن پازل از خود نشان دادند.

محققان این مهارت را، در کنار قرار دادن قطعه‌های پازل پیدا کردن د، مثل مشابهی که مهندسان، شطرنج‌بازان و ریاضیدانان عالی‌رتبه به کار می‌برند. این تحقيق بر روی کودکانی انجام شد که امتیازات اولیة آنها پایین‌تر از میزان مبوسیله بود ولی بعد از تست ، امتیاز آن تقریبا‌ً دو مساوی شد.

محققان کار‌ِ قرار دادن قطعات پازل در کنار را انتزاعی نامیدند. با آموزش موسیقی چنین مهارتهای انتزاعی را در انجام ریاضی و یا بعضی کارهای دیگر که شخص باید آنها را در ذهنش به عکس بکشد، آزمایش می‌کند و به کار می‌برد.

مطالعه‌ای هشت ماهه بوسیله فرانسیس. اچ. راشر (Frances H. Rauscher) از دانش کده کالیفرنیا صورت گرفت که در آن به نوزده کودکستانی‌ِ حدودا‌ً بین ۳ تا ۵ سال، هفتگی روش های پیانو هر روز آموزش خوانندگی داده می‌شد. درحالی‌که به پانزده کودکستانی دیگر هیچ آموزش موسیقی داده نشد. در نیمه انتها این مطالعه، تست ی روی آنها صورت گرفت. فقط بعد از چهار ماه امتیازها در آزمون قرار دادن قطعات پازل برای درست کردن یک عکس جالب در گروهی که روش موسیقی دیده بودند به طور قابل توجه ی پیشرفت کرده بود، درحالی‌که گروه کنترل‌شده پیشرفتی نداشت گرچه هر دو گروه با امتیازی مساوی شروع کرده بودند.

ممکن است این نوع پیشرفت آن طور که مردم تصور می‌کنند باعث تغییر اصلاح نشود ولی نتیجة آن را نمی‌توان نادیده گرفت. راشر(Rasher)، اظهار می‌کند که آموزش موزیک می‌تواند باعث پیشرفت هوشی بچه جهت مدت زیاد و ممکن است به طور دائمی شود.
در آینده، با استفاده از این مهارتها، تحقق چنین تغییرات و پیشرفته ایی در یادگیری کودک می‌تواند تأثیرات مهمی بر آنها داشته باشد.

طبق پیشرفته ای حاصل‌شده در این دوره، موسیقی می‌تواند بسیار زیاد مفید باشد. وقتی موسیقی در کلاسهای درس اجرا می‌شود ضمن آن برنامة درسی اصلی روش داده شود، وسیله‌ای مفید در فهم خواهد بود. در نیویورک پروگرام ‌ای به نام آموزش از طریق پروگرام هنری توسعه‌یافته یا LEAP جهت مدتی اجرا شد که در آن موزیک در دوره تحصیلی مدرسه اجرا شد تا امتیازات تحصیلی کودکان را در تمام سطوح اصلاح بخشد. یکی از راههایی که موسیقی در آن اجرا می‌شود ریاضیات است و آن را ریاضی موسیقایی نامیده‌اند.

در آن معلم ریتم (نواخت) را در حساب کردن محاسبه به دست آوردن سود، در اصول ریاضی جای داده. با ریتم، دانش‌آموزان خوب اصول پایه ریاضی مثل کسر ضرب را می‌آموزند. کریستین بارد (Christin Bard) مشاور LEAP بیان می‌کند که موزیک به مهارتهای ادراکی یاری می‌کند این به دانش‌آموزان اعتماد به نفس می‌دهد. در کل، دانش‌آموزان با اعتماد به نفس به موفق یت دست می‌یابند مهم‌تر از تمام نگرش طرز برخوردشان نسبت به ریاضی و یادگیری به طور مهم اصلاح می‌یابد.

موسیقی به‌عنوان برنامه تحصیلی کامل جداگانه می‌‌تواند تغییرات مهم مثبتی در فرایند یادگیری جوانان داشته باشد. مری جین کالت (Mary Jane Collete) رئیس اداره تحصیل فرهنگی هنری بخش آموزش پیشرفت حرفه‌ای مدارس دولتی نیویورک بیان می‌کند:

فکر‌ِ زیاد خوب ‌ِ تحصیل آهنگ نه تنها باعث یادگیری موسیقی که اهمیت اصلی دارد می‌شود بلکه به دانش‌آموزان فرصت گوش دادن، عکس‌العمل، دیدن، لمس کردن و حرکت را می‌دهد. همچنین ‌آموزش مهارتهای موسیقی ، اجرا و تئوری، تدابیر ارزشمند ی را تأمین می‌کند که به یادگیری مهارتهای تجزیه و تحلیل، ترکیب و بررسی کودکان یاری می‌کند. دانش‌‌آموزان می‌آموزند اطلاعات را پردازش کنند با مصرف از تجربه‌های عینی، شناختی و ادراکی و حرکتی دانش را انتقال دهند.

مری‌جین‌کالت طرفدار برنامه ‌ای است به نام یادگیری خواندن توسط هنر (LTRTA) که هنر را رشته‌ای جداگانه، در پروگرام تحصیلی پایه، به جای مصرف از آن به‌عنوان کمکی برای پارت های مختلف دورة‌ تحصیلی به حساب آورده. موسیقی در حین شنیدن به شکلهای مختلف آن، حرف کردن در مورد آن، در تلاش بودن جهت فهمیدن و تفسیر کردن آن به روشهای مختلف در بسیار زیاد ی جهات از طریق دنبال کردن و پیروی از آن یاد گرفته می‌شود. او در ادامه بیان می‌کند:

این تجربیات موسیقایی باعث ایجاد شور و هیجان در کودک می‌شود بدین وسیله باعث پیشرفت بچه در خواندن، نوشتن، فکر کردن مهارتهای دیگر می‌شود. یادگیری به یاری تمام حواس، فرایند یادگیری را گسترش می‌بخشد شیوه‌های مختلف روش ی را بازبینی می‌کند.

وقت ی کلاس درس، موزیک را حاوی می‌شود، می‌تواند تأثیرات زیادی بر مراحل اولیه یادگیری کودک داشته باشد. موسیقی همين طور می‌تواند تأثیرات قابل توجه ی بر بزرگ‌ترها از نظر یادگیری داشته باشد ولی این تأثیر به اندازه تأثیر موسیقی بر کودکان نیست.

به‌هرحال این مساله واضح کاملا‌ً قابل درک می‌باشد که کودک سریع‌تر می‌آموزد و همين طور جهت کودکان، انجام کارهای وابسته به آهنگ مثل نواختن یک آلت موسیقی چیزی است که ممکن است به آن اندازه برای بزرگ‌ترها جالب و هیجان‌آور نباشد. کودکان این کار را انجام می‌دهند چون برای آنها و هیجان‌آور است در‌حالی‌که بزرگ‌ترها برای انجام کارها بایستی تحریک شوند چون کاری را که به نظرشان آسان می‌آید انجام نمی‌دهند. این برای بزرگ‌ترها مورد انتخاب ی است ولی وقتی گزینش کردند که موسیقی را در زندگی روزمره جای دهند تأثیرات چشم گیری خواهد داشت ولی باز با تأثیر آن بر کودکان قابل مقایسه نیست.

آهنگ اثر خیلی مهم دیگری هم بر افراد در تمام سن دارد و آن طرز برخورد آنهاست. این منطقی به نظر می‌رسد که تظاهر کنیم موزیک جهت افرادی که کمترین تمایل را به شغلهای خاص و یا کار های برای دارند بیشترین یاری را می‌کند، ولی موزیک این نظر را تغییر می‌دهد. موزیک به شنونده انگیزه و طرز برخورد مثبت ارائه می‌دهد. با گوش فرادادن به موسیقی دلپذیری در محیط حین انجام کاری دشوار می‌توان آن را آسان‌تر ساخت. در موارد ی ممکن است موزیک طرز برخورد مثبت را افزایش ندهد ولی فشار کار را کم آن را آسان‌تر می‌کند.

مطالعه‌‌ای توسط Shawn E. Mueske فارغ‌التحصیل دانشکده Mankato State صورت گرفت تا تأثیرات موسیقی (زمینه) را بر برخورد، موقعیت، گذر در لابراتوار و بر رفتار کاری افراد، تعیین نماید . او از گروهی کنترل‌شده که به موزیک زیاد دیده شده و دلنشینی به‌عنوان موزیک زمینه گوش می‌دادند مصرف کرد و فهمید که فرق واقعی‌ای در رفتار روش برخورد یا موقعیت و پیشرفت دو گروه نیست ولی افزایش قابل توجه ی در گذر زمان در لابراتوار و مدت زمان کارکردن به وجود آمد.

موسیقی زمینه‌ می‌تواند وقت ی که افراد فکر می‌کنند، یاد می‌گیرند کار می‌کنند مفید باشد ولی موزیک باید درست اجرا شود. به آسانی فهمیده می‌شود که موزیک غنایی می بایست آرام باشد چون اگر این گونه نباشد ذهن را منحرف می‌کند و منطقی است که نتیجه بگیریم، چنانچه آهنگ مفید است می‌توان آن را بلندتر از موسیقی غنایی کرد ولی نه زیاد بلند، چون هر موسیقی که بیش از اندازه کافی بلند باشد یادگیری اندیشه را سخت‌تر می‌کند.

همان‌طور که می‌بینیم شنونده بر موسیقی برتری دارد چون هدف اصلی اولیة موسیقی این است که بر حالت رفتاری و طرز برخورد فرد اثر بگذارد. چنانچه شخص به موزیک غنایی گوش نماید ، درحالی‌که این موسیقی او را ناآسان می‌کند، این نوع موسیقی نمی‌تواند به او کمک کند که فکر نماید چون زیاد سخت است که ذهن بتواند بر آن غلبه نماید .

زمان ی شخص به موسیقی زمینه گوش می‌دهد خیلی مهم است که آهنگ ‌ای که جهت ش آشناست آن را رفیق دارد باشد و همچنین به او آرامش دهد این اصلا‌ً بهتر نیست که فرد به موزیک ‌ای گوش نماید که فرض می‌کند باعث آرامش می‌شود و نیز جهت ش آشنا نیست.

امروزه اضطراب و اضطراب ، خطری جهت سلامت ی است. اضطراب در زندگی روزمره زیاد است و پس ما هر کاری که برای سلامت ی انجام دهیم مفید است. روشی مهم جهت کم کردن اضطراب در زندگی روزمره، گوش دادن به موزیک است. سالها پیش قطعه موسیقی هایی منحصرا‌ً به هدف تمدد اعصاب کاهش اضطراب خلق شد. مطالعات نشان داده که موسیقی های Relaxation یا تمدد اعصاب تنشها را کم می‌کند ولی گوش دادن به آهنگ گزینش ی تاثیر بهتر و مفید تری دارد.

مطالعة دیگری روی ۲۰۵ نفر صورت گرفت تا اثرات موسیقی مینور و ماژور را نشان دهد. آهنگ مینور (گام کوچک) به فرد حس مالیخولیایی، ناراحتی و اندوه و ناامیدی آهنگ ماژور(گامی بزرگ) بیشتر اوقات احساس شادی ، سرزندگی، شادابی، لذت و هوشیاری را به فرد می‌دهد.

موزیک وسیله‌ای مفید است و انکار آن دور از حقیقت می‌باشد. موسیقی وبقیه هنرها باعث ارزش بخشیدن به زندگی می‌شود بدون آن تنوعی نیست حتی در فرهنگ خلل ایجاد می‌شود. در آینده، ممکن است ، روشی مطلوب برای یادگیری این باشد که موسیقی را در هر مدرسه‌ای در دورة تحصیلی جای دهند. چنانچه هر مدرسه‌ای دانش‌آموزانش را پشتیبانی تشویق نماید که موسیقی را آزادانه دنبال کنند در زندگی روزمره بیاموزند و به کار برند، افراد در یادگیری و کار کردن کارآمدتر خواهند بود، در کل دانش‌آموزان بهتری نیز خواهند شد.

موسیقی برای آدم قدرتی است بزرگ‌تر از آنچه تصور می‌شود. با مطالعه بیشتر آدم می‌آموزد که چگونه قدرت آن را مهار نماید از آن استفاده بهتری نماید .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد همان‌طور که بار‌ها در ...