خانه » مقالات » تاثیرات موسیقی بر ذهن

تاثیرات موسیقی بر ذهن


دانلود آهنگ جدید

تمام آدم ها نابغه‌اند؟ آمارها این طور نشان نمی‌دهد. در واقع ممکن است بیشتر آدم ها ذاتا‌ً با استعداد نباشند. بیشتر مردم تقریبا‌ً در میزان متوسط هستند . ممکن است تعداد خیلی کمی بالاتر یا پایین‌‌تر از این میزان باشند.

به طور کلی مردم برای یاد گرفتن در تلاش ‌اند می‌خواهند بیشتر در مورد جهان ی اطرافشان بدانند آگاه‌تر شوند. بعضی آدم ها سریع‌تر و بهتر یاد می‌گیرند و این سرعت یادگیری است که نوابغ را از نظر یادگیری از طبقه مبوسیله جدا می‌کند. نابغه‌ها در زمان یادگیری دچار مساله نمی‌شوند چون خیلی زود یاد می‌گیرند ولی دیگران ، به یاری احتیاج دارند.راهنمای مناسب در ارتقا سرعت یادگیری، موسیقی است.

افراد با موسیقی ، راهنمای می‌بینند و به خاطر آن مغزشان سریع‌تر افزایش می‌کند. برخي موسیقی ها زمان ی که به طرز صحیحی اجرا می‌شوند می‌تواند اثرهای مثبتی بر یادگیری و طرز برخورد و نگرش شخص داشته باشد. موسیقی وسیله‌ای ‌است قوی زمان ی به مفهوم آن توجه کنیم می‌تواند تغییرات مثبت و بد چشـم گیری در زندگی‌مان داشته باشد.

اولین و مهم‌ترین آن یادگیری در کودکان است. اصول یادگیری در سن کم به کوچولو القا می‌شود ارزش به این اصول می‌تواند تأثیرات مهمی در آینده یادگیری بچه داشته باشد، اما وقتی موسیقی بهآموزش مفید ی به کار برده شود، این در خیلی ی جهات به کودک یاری می‌کند.
روشی که یادگیری را جهت بچه آسان‌تر می‌سازد، برگزاری کلاسهای موزیک در کار های روزمره بچه است. مطالعه‌ای بر روی ده بچه سه ساله انجام شد که توانایی و سرعت چیدن قطعات پازِل در آنها مورد تست قرار گرفته بود.

بعد از گرفتن آزمون اولیه به پنج کودک هر روز سی دقیقه آموزش خوانندگی به پنج کودک دیگر هفته‌ای پانزده دقیقه درس پیانو داده شد. درسها جهت دوره، بیش از شش ماه اجرا شد و بعد از شش ماه تمام بچه‌ها پیشرفت چشـم گیری در سرعت چیدن پازل از نشان دادند.

محققان این مهارت را، در کنار قرار دادن قطعه‌های پازل پیدا کردن د، مثل مشابهی که مهندسان، شطرنج‌بازان و ریاضیدانان عالی‌رتبه به کار می‌برند. این مطالعه بر روی کودکانی انجام شد که امتیازات اولیة آنها پایین‌تر از میزان مبوسیله بود ولی بعد از آزمایش ، امتیاز آن تقریبا‌ً دو مساوی شد.

محققان کار‌ِ قرار دادن قطعات پازل در کنار هم را دلیل انتزاعی نامیدند. با آموزش آهنگ چنین مهارتهای انتزاعی را در انجام ریاضی یا برخي کارهای دیگر که فرد بایستی آنها را در ذهنش به تصویر بکشد، تست می‌کند و به کار می‌برد.

مطالعه‌ای هشت ماهه توسط فرانسیس. اچ. راشر (Frances H. Rauscher) از دانشکده کالیفرنیا صورت گرفت که در آن به نوزده کودکستانی‌ِ حدودا‌ً بین ۳ تا ۵ سال، هفتگی روش های پیانو و هر روز آموزش خوانندگی داده می‌شد. درحالی‌که به پانزده کودکستانی دیگر هیچ آموزش موسیقی داده نشد. در نیمه انتها این مطالعه، تست ی روی آنها صورت گرفت. فقط بعد از چهار ماه امتیازها در آزمون قرار دادن قطعات پازل جهت درست کردن عکس زیبا در گروهی که آموزش موسیقی دیده بودند به طور قابل توجه ی پیشرفت کرده بود، درحالی‌که گروه کنترل‌شده پیشرفتی نداشت گرچه هر دو گروه با امتیازی مساوی شروع کرده بودند.

ممکن است این نوع پیشرفت آن طور که مردم تصور می‌کنند باعث تغییر ویرایش نشود ولی نتیجة آن را نمی‌توان نادیده گرفت. راشر(Rasher)، اظهار می‌کند که آموزش موزیک می‌تواند باعث پیشرفت هوشی کوچولو جهت مدت زیاد و ممکن است به طور دائمی شود.
در آینده، با استفاده از این مهارتها، تحقق چنین تغییرات و پیشرفته ایی در یادگیری بچه می‌تواند تأثیرات مهمی بر آنها داشته باشد.

طبق پیشرفته ای حاصل‌شده در این دوره، موزیک می‌تواند خیلی مفید باشد. وقتی موسیقی در کلاسهای درس اجرا می‌شود ضمن آن برنامة درسی اصلی روش داده شود، وسیله‌ای مفید در فهم خواهد بود. در نیویورک پروگرام ‌ای به نام آموزش از طریق برنامه هنری توسعه‌یافته یا LEAP برای مدتی اجرا شد که در آن موزیک در دوره تحصیلی مدرسه اجرا شد تا امتیازات تحصیلی کودکان را در تمام سطوح ویرایش بخشد. یکی از راههایی که موزیک در آن اجرا می‌شود ریاضیات است و آن را ریاضی موسیقایی نامیده‌اند.

در آن معلم ریتم (نواخت) را در حساب کردن و محاسبه و به دست آوردن سود، در اصول ریاضی جای داده. با ریتم، دانش‌آموزان خوبتر اصول پایه ریاضی مثل کسر و ضرب را می‌آموزند. کریستین بارد (Christin Bard) مشاور LEAP بیان می‌کند که موسیقی به مهارتهای ادراکی یاری می‌کند و این به دانش‌آموزان اعتماد به نفس می‌دهد. در کل، دانش‌آموزان با اعتماد به نفس به موفق یت دست می‌یابند مهم‌تر از تمام نگرش طرز برخوردشان نسبت به ریاضی یادگیری به طور مهم بازبینی می‌یابد.

آهنگ به‌عنوان برنامه تحصیلی کامل جداگانه می‌‌تواند تغییرات مهم مثبتی در فرایند یادگیری جوانان داشته باشد. مری جین کالت (Mary Jane Collete) رئیس اداره تحصیل فرهنگی هنری بخش روش و پیشرفت حرفه‌ای مدارس دولتی نیویورک بیان می‌کند:

فکر‌ِ خیلی خوب ‌ِ تحصیل موسیقی نه فقط باعث یادگیری موزیک که اهمیت اصلی دارد می‌شود بلکه به دانش‌آموزان فرصت گوش دادن، عکس‌العمل، دیدن، لمس کردن و حرکت را می‌دهد. همين طور ‌روش مهارتهای موزیک ، اجرا تئوری، تدابیر ارزشمند ی را تأمین می‌کند که به یادگیری مهارتهای تجزیه و تحلیل، ترکیب و بررسی کودکان کمک می‌کند. دانش‌‌آموزان می‌آموزند اطلاعات را پردازش کنند با مصرف از تجربه‌های عینی، شناختی و ادراکی حرکتی دانش را انتقال دهند.

مری‌جین‌کالت طرفدار برنامه ‌ای است به نام یادگیری خواندن توسط هنر (LTRTA) که هنر را رشته‌ای جداگانه، در پروگرام تحصیلی پایه، به جای استفاده از آن به‌عنوان کمکی جهت بخش های مختلف دورة‌ تحصیلی به حساب آورده. موسیقی در حین شنیدن به شکلهای مختلف آن، حرف کردن در مورد آن، در تلاش بودن جهت فهمیدن تفسیر کردن آن به روشهای مختلف در زیاد ی جهات از طریق دنبال کردن و پیروی از آن یاد گرفته می‌شود. او در ادامه بیان می‌کند:

این تجربیات موسیقایی باعث ایجاد شور و هیجان در کودک می‌شود و بدین وسیله باعث پیشرفت بچه در خواندن، نوشتن، فکر کردن و مهارتهای دیگر می‌شود. یادگیری به یاری تمام حواس، فرایند یادگیری را گسترش می‌بخشد شیوه‌های مختلف روش ی را ویرایش می‌کند.

زمان ی کلاس درس، موزیک را حاوی می‌شود، می‌تواند تأثیرات زیادی بر مراحل اولیه یادگیری کوچولو داشته باشد. موسیقی همين طور می‌تواند تأثیرات قابل توجه ی بر بزرگ‌ترها از نظر یادگیری داشته باشد ولی این تأثیر به اندازه تأثیر موسیقی بر کودکان نیست.

به‌هرحال این مورد واضح کاملا‌ً قابل درک می‌باشد که بچه سریع‌تر می‌آموزد و همچنین برای کودکان، انجام کارهای وابسته به موسیقی مثل نواختن آلت آهنگ چیزی است که ممکن است به آن اندازه جهت بزرگ‌ترها جالب و هیجان‌آور نباشد. کودکان این کار را انجام می‌دهند چون برای آنها جدید و هیجان‌آور است در‌حالی‌که بزرگ‌ترها برای انجام کارها می بایست تحریک شوند چون کاری را که به نظرشان آسان می‌آید انجام نمی‌دهند. این جهت بزرگ‌ترها یک موضوع گزینش ی است ولی وقتی انتخاب کردند که موسیقی را در زندگی روزمره خود جای دهند تأثیرات چشم گیری خواهد داشت ولی باز با تأثیر آن بر کودکان قابل مقایسه نیست.

موزیک تاثیر با اهمیت دیگری هم بر افراد در تمام سن دارد آن طرز برخورد آنهاست. این منطقی به نظر می‌رسد که تظاهر کنیم موسیقی برای افرادی که کمترین تمایل را به شغلهای خاص یا کار های جهت دارند بیشترین یاری را می‌کند، ولی موسیقی این نظر را تغییر می‌دهد. موسیقی به شنونده انگیزه و طرز برخورد مثبت ارائه می‌دهد. با گوش فرادادن به موسیقی دلپذیری در محیط و حین انجام کاری دشوار می‌توان آن را آسان‌تر ساخت. در موارد ی ممکن است موسیقی طرز برخورد مثبت را بیشتر شدن ندهد ولی فشار کار را کم و آن را آسان‌تر می‌کند.

مطالعه‌‌ای توسط Shawn E. Mueske فارغ‌التحصیل دانش کده Mankato State صورت گرفت تا تأثیرات موسیقی (زمینه) را بر برخورد، موقعیت، گذر در لابراتوار بر رفتار کاری افراد، تعیین نماید . او از گروهی کنترل‌شده که به موزیک زیاد دیده شده دلنشینی به‌عنوان موزیک زمینه گوش می‌دادند استفاده کرد و فهمید که فرق واقعی‌ای در رفتار و روش برخورد یا موقعیت پیشرفت دو گروه نیست ولی ارتقا قابل تذکر ی در گذر زمان در لابراتوار و مدت زمان کارکردن به وجود آمد.

موسیقی زمینه‌ می‌تواند ی که افراد فکر می‌کنند، یاد می‌گیرند کار می‌کنند مفید باشد ولی موسیقی بایستی درست اجرا شود. به آسانی فهمیده می‌شود که موزیک غنایی بایستی آرام باشد چون اگر این گونه نباشد ذهن را منحرف می‌کند و منطقی است که نتیجه بگیریم، چنانچه موسیقی مفید است می‌توان آن را بلندتر از آهنگ غنایی کرد ولی نه زیاد بلند، چون هر موسیقی که بیش از اندازه کافی بلند باشد یادگیری و اندیشه را سخت‌تر می‌کند.

همان‌طور که می‌بینیم شنونده بر موسیقی برتری دارد چون هدف اصلی و اولیة موزیک این است که بر حالت رفتاری و طرز برخورد شخص اثر بگذارد. اگر شخص به موزیک غنایی گوش نماید ، درحالی‌که این موسیقی او را ناآسان می‌کند، این نوع موسیقی نمی‌تواند به او یاری کند که فکر نماید چون بسیار زیاد سخت است که ذهن بتواند بر آن غلبه نماید .

وقتی شخص به موسیقی زمینه گوش می‌دهد با اهمیت است که آهنگ ‌ای که جهت ش آشناست آن را رفیق دارد باشد و همچنین به او آرامش دهد این اصلا‌ً خوب نیست که شخص به موسیقی ‌ای گوش نماید که فرض می‌کند باعث آرامش می‌شود نیز برای ش آشنا نیست.

امروزه اضطراب و اضطراب ، خطری برای سلامت ی است. اضطراب در زندگی روزمره زیاد است پس ما هر کاری که برای سلامت ی خود انجام دهیم مفید است. روشی مهم برای کم کردن اضطراب در زندگی روزمره، گوش دادن به موسیقی است. سالها پیش قطعه موسیقی هایی منحصرا‌ً به هدف تمدد اعصاب كم شدن اضطراب خلق شد. مطالعات نشان داده که موسیقی های Relaxation یا تمدد اعصاب تنشها را کم می‌کند اما گوش دادن به موسیقی انتخاب ی تاثیر بهتر مفید تری دارد.

مطالعة دیگری روی ۲۰۵ نفر صورت گرفت تا اثرات موسیقی مینور و ماژور را نشان دهد. موزیک مینور (گام کوچک) به فرد احساس مالیخولیایی، غـم و اندوه و ناامیدی و آهنگ ماژور(گامی بزرگ) بیشتر اوقات احساس شادی ، سرزندگی، شادابی، لذت هوشیاری را به فرد می‌دهد.

آهنگ وسیله‌ای مفید است و انکار آن دور از حقیقت می‌باشد. موزیک وبقیه هنرها باعث اهمیت بخشیدن به زندگی می‌شود و بدون آن تنوعی نیست و حتی در فرهنگ هم خلل ایجاد می‌شود. در آینده، ممکن است ، روشی مطلوب جهت یادگیری این باشد که موسیقی را در هر مدرسه‌ای در دورة تحصیلی جای دهند. چنانچه هر مدرسه‌ای دانش‌آموزانش را پشتیبانی و تشویق نماید که موسیقی را آزادانه دنبال کنند و در زندگی روزمره بیاموزند به کار برند، افراد در یادگیری و کار کردن کارآمدتر خواهند بود، و در کل دانش‌آموزان بهتری نیز خواهند شد.

موسیقی جهت آدم قدرتی است بزرگ‌تر از آنچه تصور می‌شود. با بررسي بیشتر آدم می‌آموزد که چگونه قدرت آن را مهار نماید از آن استفاده بهتری نماید .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد همان‌طور که بار‌ها در ...