همكاري شركت شل و همچنین سينوك براي توسعه طرح هاي پتروشيمي چين

همكاري شركت شل و همچنین سينوك براي توسعه طرح هاي پتروشيمي چين |همكاري شركت شل و همچنین سينوك براي توسعه طرح هاي پتروشيمي چين از پتروشیمی| چيني ها با كمك شركت شل صنعت پتروشيمي خود را گسترش مي دهند. همكاري شركت شل و همچنین سينوك براي توسعه طرح هاي پتروشيمي چين در تاریخ ۲۹ March 2016 | 9:35 am نشر ...

ادامه مطلب »

افزايش ظرفيت توليد اكريلونيتريل روسيه

افزايش ظرفيت توليد اكريلونيتريل روسيه |افزايش ظرفيت توليد اكريلونيتريل روسيه از پتروشیمی| اكريلونيتريل در توليد كوپليمرهايي زیرا و به درستی که اكريلونيتريل بوتادين استايرين ( ABS ) و همچنین استايرن- اكريلونيتريل ( SAN ) كاربرد دارد. افزايش ظرفيت توليد اكريلونيتريل روسيه در تاریخ ۳۰ March 2016 | 12:08 pm نشر یافته شده شده می باشد

ادامه مطلب »
bigtheme