نهاد محیط زیست صنایع بی توجه به قانون هوای پاک را تعطیل کند

نهاد محیط زیست صنایع بی توجه به قانون هوای پاک را تعطیل کند |نهاد محیط زیست صنایع بی توجه به قانون هوای پاک را تعطیل کند از پتروشیمی| وبسایت و مرکز خبرهای جدید خبری پتروشیمی |  پاپی زاده با اشاره به اظهارات رییس نهاد محیط زیست مبنی براینکه رعایت استانداردهای بین المللی منجر به تعطیلی همه صنایع می می شود، گفت: ...

ادامه مطلب »

مدیران پروازی با منطقه ها و مناطق پتروشیمی خداحافظی می‌کنند

مدیران پروازی با منطقه ها و مناطق پتروشیمی خداحافظی می‌کنند |مدیران پروازی با منطقه ها و مناطق پتروشیمی خداحافظی می‌کنند از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: سرپرست وزارت تعاون، کار و همچنین رفاه فرهنگی و اجتماعی گفت: باتوجه به درخواست‌های استانداران و همچنین البته تأکید حکومت به آن پس نتیجه آن می شود که رسیدیم که مدیران پروازی با منطقه ها و ...

ادامه مطلب »

مشعل بدون دود واحد بهره‌برداری اهواز ۳ راه‌اندازی شد

مشعل بدون دود واحد بهره‌برداری اهواز ۳ راه‌اندازی شد |مشعل بدون دود واحد بهره‌برداری اهواز ۳ راه‌اندازی شد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: با حضور استاندار خوزستان و همچنین مدیرعامل شرکت ملی منطقه ها و مناطق نفت‌خیز جنوب سامانه مشعل بدون دود بنگستان واحد بهره‌برداری اهواز ۳ نصب و همچنین راه‌اندازی شد. بیژن عالی‌پور مدیرعامل شرکت ملی منطقه ها و مناطق ...

ادامه مطلب »

لوله نفتی در قسمت و بخش غیزانیه اهواز دچار نشتی شد

لوله نفتی در قسمت و بخش غیزانیه اهواز دچار نشتی شد |لوله نفتی در قسمت و بخش غیزانیه اهواز دچار نشتی شد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: دهیار روستای روزنه در اهواز گفت: نشت نفت از یک لوله نفتی در روستاهای قسمت و بخش غیزانیه اهواز از چهار روز آغاز شده و همچنین به تا حال جهت تعمیر آن هم اقدامی ...

ادامه مطلب »

دست یار وزیر نفت: ایران به درآمدهای نفتی خود دسترسی کامل دارد

دست یار وزیر نفت: ایران به درآمدهای نفتی خود دسترسی کامل دارد |دست یار وزیر نفت: ایران به درآمدهای نفتی خود دسترسی کامل دارد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir:  دست یار وزیر نفت گفت: در مورد دسترسی کامل به درآمدهای حاصل از صادرات نفت محدودیتی نداریم و همچنین حتی مقدار و اندازه و میزان درآمدهای ایران نسبت به پارسال حدود ۴۰ ...

ادامه مطلب »
bigtheme