مقدار و اندازه و میزان تولید پلیمر در واحد HD شرکت پتروشیمی امیر کبیر ۱۲ قسمت و بخش افزایش یافت

مقدار و اندازه و میزان تولید پلیمر در واحد HD شرکت پتروشیمی امیر کبیر ۱۲ قسمت و بخش افزایش یافت |مقدار و اندازه و میزان تولید پلیمر در واحد HD شرکت پتروشیمی امیر کبیر ۱۲ قسمت و بخش افزایش یافت از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: مقدار و اندازه و میزان تولید پلیمر در واحد HD شرکت پتروشیمی امیر کبیر ۱۲ قسمت ...

ادامه مطلب »

همراه رسانه‌ها جهت ایفای رسالت شفاف سازی آنها هستیم

1560891767__۲۰۰۸۴۸.jpg

همراه رسانه‌ها جهت ایفای رسالت شفاف سازی آنها هستیم |همراه رسانه‌ها جهت ایفای رسالت شفاف سازی آنها هستیم از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: اطلاعیه روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: همراه رسانه‌ها جهت ایفای رسالت شفاف سازی آنها هستیم/ ابراز تأسف از اتهاماتی که متوجه اهالی رسانه در ماهشهر شده می باشد/ تلخی ساخته یا ایجاد اتاق شیشه‌ای در جامعه ...

ادامه مطلب »

مدیرشرایط اضطراری پتروشیمی فجر: در روزهای عادی فعالیت به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن زمان رخداد باشیم.

مدیرشرایط اضطراری پتروشیمی فجر: در روزهای عادی فعالیت به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن زمان رخداد باشیم. |مدیرشرایط اضطراری پتروشیمی فجر: در روزهای عادی فعالیت به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن زمان رخداد باشیم. از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: به نقل از وبسایت و مرکز خبرهای جدید خبری پتروشیمی به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر، در ...

ادامه مطلب »

تمدید گواهینامه استاندارد مدیریت یکپارچه سیمان بهبهان توسط نماینده رسمی IMQ ایتالیا

IMG-20190612-WA0014.jpg

تمدید گواهینامه استاندارد مدیریت یکپارچه سیمان بهبهان توسط نماینده رسمی IMQ ایتالیا |تمدید گواهینامه استاندارد مدیریت یکپارچه سیمان بهبهان توسط نماینده رسمی IMQ ایتالیا از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: شرکت سیمان بهبهان با رویکرد مدیریت سیستمی، در ممیزی خارجی توسط نمایندهIMQ موفق به کسب تاییدیه جهت تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) جهت سه استاندارد ISO 9001 مدیریت کیفیت، ISO 14001 ...

ادامه مطلب »

نماینده ای جهت همه مسائل/نقدی بر عملکرد نماینده خاص

نماینده ای جهت همه مسائل/نقدی بر عملکرد نماینده خاص |نماینده ای جهت همه مسائل/نقدی بر عملکرد نماینده خاص از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: نماینده ای جهت همه مسائل/نقدی بر عملکرد نماینده خاص به قلم اکبر نعمت الهی کارشناس نفت آن که عملکرد غلط یک فرد یا شخص را نباید به پای یک مجموعه نوشت موضوعی می باشد که بایستی و حتما ...

ادامه مطلب »

bigtheme