بازنگری مدیریت ریسک های فرایندی پتروشیمی فجر

مدیریت-ریسک-های-فرایندی-پتروشیمی-فجر.jpg

بازنگری مدیریت ریسک های فرایندی پتروشیمی فجر |بازنگری مدیریت ریسک های فرایندی پتروشیمی فجر از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: جلسات شناسایی و همچنین ارزیابی مجدد ریسکهای سازمانی با هدف برطرف کردن یا کاهش ریسکها به مراحل پایانی نزدیک می می شود. به به گفته عصرجنوب به نقل از روابط عمومی پتروشیمی فجر، در ادامه ارزیابی ریسکهای  سازمانی شرکت که چند سال شمسی ...

ادامه مطلب »

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر از پتروشیمی فجر

علمی-دانشجویان-دانشگاه-آزاد-اسلامی-ماهشهر-از-پتروشیمی-فجر.jpg

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر از پتروشیمی فجر |بازدید علمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر از پتروشیمی فجر از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: تعداد ۴۰ تن از دانشجویان تیم مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی با فعالیت ها و همچنین فرایندهای صنعتی پتروشیمی فجر آشنا شدند. به به گفته وبسایت و مرکز خبرهای جدید خبری پتروشیمی به نقل از روابط عمومی ...

ادامه مطلب »

مسابقات رباتیک فرزندان کارکنان در منزل و خانه فرهنگ فجر برگزار شد

2798_orig.jpg

مسابقات رباتیک فرزندان کارکنان در منزل و خانه فرهنگ فجر برگزار شد |مسابقات رباتیک فرزندان کارکنان در منزل و خانه فرهنگ فجر برگزار شد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: آن مسابقات که به روش تک حذفی اجرا شد، ۲۰ فرد یا شخص از فرزندان کارکنان در دو رده سنی زیر ۷ سال شمسی و همچنین بالای ۷ سال شمسی به رقابت ...

ادامه مطلب »

هدف از اجرای مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی شرکت های هلدینگ خلیج فارس توسعه پایدار منطقه می باشد

۲۰۰۸۴۸.jpg

هدف از اجرای مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی شرکت های هلدینگ خلیج فارس توسعه پایدار منطقه می باشد |هدف از اجرای مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی شرکت های هلدینگ خلیج فارس توسعه پایدار منطقه می باشد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: مدیر روابط عمومی و همچنین مسائل بین الملل شرکت های هلدینگ خلیج فارس گفته استهدف از اجرای مسئولیت های فرهنگی ...

ادامه مطلب »

کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان تجمع صنفی برپا کردند

کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان تجمع صنفی برپا کردند |کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان تجمع صنفی برپا کردند از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: بیش از ۱۰۰ فرد یا شخص از کارکنان نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان به دلیل آنچه بی توجهی به مطالبات خود شامل پرداخت حقوق ، مزایا و همچنین تغییر پیدا کردن اوضاع شغلی عنوان کردند روز یکشنبه تجمع صنفی ...

ادامه مطلب »

bigtheme