ارائه آمارفروش چشمگیرداخلی وصادراتی امیرکبیربه مجمع سالیانه

ارائه آمارفروش چشمگیرداخلی وصادراتی امیرکبیربه مجمع سالیانه |ارائه آمارفروش چشمگیرداخلی وصادراتی امیرکبیربه مجمع سالیانه از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: ارائه آمار افزایش چشم گیر فروش داخلی و همچنین صادراتی امیرکبیر به مجمع سالانه شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال شمسی ۹۸،در بحث فروش،افزایش ۵۰ درصدی مبلغ و همچنین ۷ درصدی مقدار فروش نسبت به سال شمسی ۹۷ را تجربه کرده می است ...

ادامه مطلب »

مردن و مرگ‌ یک کارگر پتروشیمی ماهشهر در گرمای طاقت فرسا

مردن و مرگ‌ یک کارگر پتروشیمی ماهشهر در گرمای طاقت فرسا |مردن و مرگ‌ یک کارگر پتروشیمی ماهشهر در گرمای طاقت فرسا از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: اسماعیل طرفی فعال رسانه‌ای خوزستان از مردن و مرگ یک کارگر پتروشیمی پتروکیمیا‌ در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خبر داده می باشد‌. او در صفحه‌ی توییتر خود و همچنین در اعتراض به اوضاع کارگران ...

ادامه مطلب »

ارائه نقشه راه پتروشمی امیرکبیر در ساخت داخل در مجمع سالانه /از بومی سازی قطعات در شرایط تحریم تا همکاری با وزارت دفاع

ارائه نقشه راه پتروشمی امیرکبیر در ساخت داخل در مجمع سالانه /از بومی سازی قطعات در شرایط تحریم تا همکاری با وزارت دفاع |ارائه نقشه راه پتروشمی امیرکبیر در ساخت داخل در مجمع سالانه /از بومی سازی قطعات در شرایط تحریم تا همکاری با وزارت دفاع از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: شرکت امیرکبیر در سال شمسی ۹۸،در حوزه ساخت داخل توانسته ...

ادامه مطلب »

تقسیم سود ۱۱ هزار میلیاردی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا/ افزایش ۳ برابری بودجه‌ی مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی

تقسیم سود ۱۱ هزار میلیاردی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا/ افزایش ۳ برابری بودجه‌ی مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی |تقسیم سود ۱۱ هزار میلیاردی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا/ افزایش ۳ برابری بودجه‌ی مسئولیت‌های فرهنگی و اجتماعی از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: در آن جلسه، مدیرعامل آن شرکت با ارائه‌ی به گفته عملکرد یک‌ساله منتهی به اسفند ۱۳۹۸، از تحقق برنامه جذاب و جالب ...

ادامه مطلب »

تقدیرامام جمعه شهرستان چمران از اقدامات مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر درراستای ایفای مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی

تقدیرامام جمعه شهرستان چمران از اقدامات مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر درراستای ایفای مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی |تقدیرامام جمعه شهرستان چمران از اقدامات مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر درراستای ایفای مسئولیت های فرهنگی و اجتماعی از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: پیش ازظهر۲۰ خردادماه امام و پیشوا جمعه ی شهرستان چمران با حضور در مجتمع پتروشیمی امیرکبیر با اهدای لوح تقدیر،از اقدامات مدیرعامل آن شرکت ...

ادامه مطلب »
bigtheme