چهارمین به گفته پایداری پتروشیمی فجر نشر یافته شده شد

چهارمین به گفته پایداری پتروشیمی فجر نشر یافته شده شد |چهارمین به گفته پایداری پتروشیمی فجر نشر یافته شده شد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: چهارمین به گفته عملکرد پایدار پتروشیمی فجر، مرتبط با عملکرد آن شرکت در سال شمسی های ۱۳۹۶و۱۳۹۷ توسط کارشناسان داخلی شرکت برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی، تدوین و همچنین نشر یافته شده شده می ...

ادامه مطلب »

هفتاد و همچنین چهارمین نشست مجمع روابط عمومی‌های شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد

هفتاد و همچنین چهارمین نشست مجمع روابط عمومی‌های شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد |هفتاد و همچنین چهارمین نشست مجمع روابط عمومی‌های شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی برگزار شد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: هفتاد و همچنین چهارمین نشست مجمع روابط عمومی‌های شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی با بررسی کردن برنامه جذاب و جالب ...

ادامه مطلب »

حسن عطایی نژاد جوون بومی استان خوزستان عضو موظف هیات مدیره پتروشیمی غدیر شد

۱۹۲۰۴۷-50x50.jpg

حسن عطایی نژاد جوون بومی استان خوزستان عضو موظف هیات مدیره پتروشیمی غدیر شد |حسن عطایی نژاد جوون بومی استان خوزستان عضو موظف هیات مدیره پتروشیمی غدیر شد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir:  حسن عطایی نژاد جوون بومی استان خوزستان عضو موظف هیات مدیره پتروشیمی غدیر شد   به نقل از عصرجنوب  باتوجه به سیاست های وزیر تعاون، کار و همچنین ...

ادامه مطلب »

یک طرح خلاقانه و همچنین صرفه جوئی ۲۵۰۰ مگا وات ساعت انرژی برق در سال شمسی

2857_orig.png

یک طرح خلاقانه و همچنین صرفه جوئی ۲۵۰۰ مگا وات ساعت انرژی برق در سال شمسی |یک طرح خلاقانه و همچنین صرفه جوئی ۲۵۰۰ مگا وات ساعت انرژی برق در سال شمسی از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: بهبود طراحی و همچنین از مدار خارج نمودن پمپ های واسطه انتقال آب اسمز معکوس واحد تصفیه آب ناحیه یک به دست متخصصین توانمند ...

ادامه مطلب »

پتروشیمی کارون در تامین خوراک خودکفا می‌می شود

پتروشیمی کارون در تامین خوراک خودکفا می‌می شود |پتروشیمی کارون در تامین خوراک خودکفا می‌می شود از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: مدیر پروژه‌های سرمایه‌ای پتروشیمی کارون از آغاز پروژه هایکو در آن مجتمع پتروشیمی خبر داد و همچنین گفت: با اتمام آن پروژه، شرکت پتروشیمی کارون در تامین دو خوراک اصلی شامل گاز منوکسید کربن و همچنین گاز هیدروژن خودکفا می‌می ...

ادامه مطلب »

bigtheme