پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول در بندر امام و پیشوا خمینی افتتاح شد

پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول در بندر امام و پیشوا خمینی افتتاح شد |پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول در بندر امام و پیشوا خمینی افتتاح شد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و همچنین رفاه فرهنگی و اجتماعی پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول در مجتمع بندری امام و پیشوا خمینی (ره) افتتاح شد.  انوشیروان محسنی بندپی ...

ادامه مطلب »

سرپرست وزارت تعاون: ۹۵۰ هزار فرصت شغلی امسال در کشور ساخته یا ایجاد می می شود

سرپرست وزارت تعاون: ۹۵۰ هزار فرصت شغلی امسال در کشور ساخته یا ایجاد می می شود |سرپرست وزارت تعاون: ۹۵۰ هزار فرصت شغلی امسال در کشور ساخته یا ایجاد می می شود از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: سرپرست وزارت تعاون، کار و همچنین رفاه فرهنگی و اجتماعی گفت: تعهد حکومت در امسال ساخته یا ایجاد ۹۵۰هزار فرصت شغلی در کشور می ...

ادامه مطلب »

نهاد محیط زیست صنایع بی توجه به قانون هوای پاک را تعطیل کند

نهاد محیط زیست صنایع بی توجه به قانون هوای پاک را تعطیل کند |نهاد محیط زیست صنایع بی توجه به قانون هوای پاک را تعطیل کند از پتروشیمی| وبسایت و مرکز خبرهای جدید خبری پتروشیمی |  پاپی زاده با اشاره به اظهارات رییس نهاد محیط زیست مبنی براینکه رعایت استانداردهای بین المللی منجر به تعطیلی همه صنایع می می شود، گفت: ...

ادامه مطلب »

مدیران پروازی با منطقه ها و مناطق پتروشیمی خداحافظی می‌کنند

مدیران پروازی با منطقه ها و مناطق پتروشیمی خداحافظی می‌کنند |مدیران پروازی با منطقه ها و مناطق پتروشیمی خداحافظی می‌کنند از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: سرپرست وزارت تعاون، کار و همچنین رفاه فرهنگی و اجتماعی گفت: باتوجه به درخواست‌های استانداران و همچنین البته تأکید حکومت به آن پس نتیجه آن می شود که رسیدیم که مدیران پروازی با منطقه ها و ...

ادامه مطلب »

مشعل بدون دود واحد بهره‌برداری اهواز ۳ راه‌اندازی شد

مشعل بدون دود واحد بهره‌برداری اهواز ۳ راه‌اندازی شد |مشعل بدون دود واحد بهره‌برداری اهواز ۳ راه‌اندازی شد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: با حضور استاندار خوزستان و همچنین مدیرعامل شرکت ملی منطقه ها و مناطق نفت‌خیز جنوب سامانه مشعل بدون دود بنگستان واحد بهره‌برداری اهواز ۳ نصب و همچنین راه‌اندازی شد. بیژن عالی‌پور مدیرعامل شرکت ملی منطقه ها و مناطق ...

ادامه مطلب »

bigtheme