تداوم ضدعفونی منطقه ها و مناطق و همچنین مراکز آموزشی بندر ماهشهر و همچنین بندر امام و پیشوا خمینی توسط پتروشیمی امیرکبیر

تداوم ضدعفونی منطقه ها و مناطق و همچنین مراکز آموزشی بندر ماهشهر و همچنین بندر امام و پیشوا خمینی توسط پتروشیمی امیرکبیر |تداوم ضدعفونی منطقه ها و مناطق و همچنین مراکز آموزشی بندر ماهشهر و همچنین بندر امام و پیشوا خمینی توسط پتروشیمی امیرکبیر از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: ضدعفونی منطقه ها و مناطق و همچنین مراکز آموزشی بندر ماهشهر و ...

ادامه مطلب »

افزایش بیش از دو برابری سود خالص پتروشیمی غدیر/ تقسیم ۲۱۵ میلیارد تومان سود سهام

مجمع-عمومی-مطرح-شد-افزایش-بیش-از-دو-برابری-سود-خالص-پتروشیمی-غدیر-تقسیم-۲۱۵-میلیارد-تومان-سود-سهام.jpg

افزایش بیش از دو برابری سود خالص پتروشیمی غدیر/ تقسیم ۲۱۵ میلیارد تومان سود سهام |افزایش بیش از دو برابری سود خالص پتروشیمی غدیر/ تقسیم ۲۱۵ میلیارد تومان سود سهام از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: شرکت پتروشیمی غدیر از شرکتهای تابعه شستا، سود خالص خود را در سال شمسی ۹۸ به بیش از ۲۲۹ میلیارد تومان رساند که به نسبت سال ...

ادامه مطلب »

اهدای ۲۸هزار ماسک و همچنین استقرار ۳۴دستگاه ضدعفونی دست در مدارس بندرماهشهر، بندر امام و پیشوا خمینی(ره)، هندیجان و همچنین امیدیه از سوی پتروشیمی امیرکبیر

اهدای ۲۸هزار ماسک و همچنین استقرار ۳۴دستگاه ضدعفونی دست در مدارس بندرماهشهر، بندر امام و پیشوا خمینی(ره)، هندیجان و همچنین امیدیه از سوی پتروشیمی امیرکبیر |اهدای ۲۸هزار ماسک و همچنین استقرار ۳۴دستگاه ضدعفونی دست در مدارس بندرماهشهر، بندر امام و پیشوا خمینی(ره)، هندیجان و همچنین امیدیه از سوی پتروشیمی امیرکبیر از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: با شروع ایام امتحانات و همچنین ...

ادامه مطلب »

کمک های پتروشیمی امیرکبیر به منطقه ها و مناطق بندرماهشهر و همچنین شهرهای اطراف ادامه دارد

کمک های پتروشیمی امیرکبیر به منطقه ها و مناطق بندرماهشهر و همچنین شهرهای اطراف ادامه دارد |کمک های پتروشیمی امیرکبیر به منطقه ها و مناطق بندرماهشهر و همچنین شهرهای اطراف ادامه دارد از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: اهدای ۲۸ هزار ماسک و همچنین استقرار ۳۴ دستگاه ضدعفونی دست به مدارس بندر ماهشهر،بندر امام و پیشوا خمینی(ره) ، هندیجان و همچنین امیدیه، ...

ادامه مطلب »

پتروشیمی غدیر با نقل از درخشان به مجمع می‌رود

پتروشیمی غدیر با نقل از درخشان به مجمع می‌رود |پتروشیمی غدیر با نقل از درخشان به مجمع می‌رود از پتروشیمی| عـصــر جـنــوب| ikiair.ir: عملکرد درخشان پتروشیمی غدیر طبق صورت‌های اقتصادی و مالی حسابرسی شده و همچنین پیشنهاد ۹۰ درصدی تقسیم سود از طرف هیات مدیره شرکت به سهامدارانش نوید نمایش مجمع خیلی زیاد عالی را داد. پتروشیمی غدیر که یکی از ...

ادامه مطلب »
bigtheme